Pandemi har skapat fluginvasion – på Lux toalett

- in Nyheter

Flugor har blivit herrar över en toalett i Lux källare. De har regerat över den under lång tid och är näst intill omöjliga att få bort. Speciellt när virus jagat bort nödiga studenter.

Under en längre tid har en toalett på Lux stått låst. Bakom den ligger en hög med lik: flug-kroppar täcker handfatet. Deras fränder surrar matt längs väggarna. Kakelrummets odör matchar den makabra anblicken.

Flugor är inte främlingar till toaletter. Just denna art kallas passande nog avloppsflugor – Clogmia albipunctata på latin – och Marcus Stensmyr, universitetslektor inom funktionell zoologi och zoofysiologi, menar i ett mejl till Lundagård att flugornas osmakliga närvaro tacksamt nog är deras största brist:
”De är vanliga, helt ofarliga, men naturligtvis inte roliga att ha!”

Fluga på toalett inne på LUX. Foto: Alexandra Roslund

Hur länge toaletten stått låst är svårt att fastställa. I samtal med Ola Ahlstedt, vaktmästare och inköpssamordnare vid Lux, framkommer det att information om detta specifika fall inte har nått honom. Det är även oklart om resterande servicepersonal är informerade.

Han ser dock att fluginvasionen inte är något nytt för Lux toaletter.
– Det har varit ett tidigare problem, ett historiskt bekymmer.

Conny Delshagen är drifttekniker på Akademiska hus. Han instämmer i Ola Ahlstedts syn på flugorna – de är svåra att få bort – och förklarar att Lux toaletter är speciellt utsatta eftersom toaletterna rumsligt ligger under kommunens avloppsnät. Därför har Lux egna toalettbrunnar.

Akademiska hus är ett statligt ägt bolag från vilket Lunds universitet hyr sina lokaler. Som förvaltare av fastigheten är det de som i slutändan är ansvariga för toaletternas hygien.

Toalettbrunnarna spolas när de är fulla. Vanligtvis händer detta ofta, men Conny Delshagen berättar att pandemin gjort att toaletterna inte använts. Därför har brunnarna inte fyllts och vattnet stått still.

Fluglarverna gynnas av detta. De trivs i det smutsstinna vattnet. Från de oanvända vaskarna krälar de upp i handfatet, de torra rören är utmärkta tunnlar för att hitta nya hem.

Conny Delshagen ser att studenters återvändo till Lux kommer lösa problemen. Fluginvasionen kommer spolas bort. Men det kommer alltid finnas några flygfän i avträdesrummen.
– Man blir inte av med dem, flugor hör till.