SAOB räddas – kvar i Lund tills minst 2034

- in Aktuell, Kultur, Nyheter

Lundagård rapporterade förra veckan om Svenska Akademiens ordbok (SAOB), som sedan en tid tillbaka hotas av nedläggning. Fredagen den 18:e mars aviserade Svenska Akademien att de nu funnit en lösning på finansieringsfrågan.

I ett pressmedelande från Svenska Akademien meddelas att 2024 blir startskottet för en uppdaterad version av ordboken SAOB. Ordboken ska digitaliseras och arbetet kommer fortlöpa under 10 års tid. 

Finansieringslösningen beskrivs mer ingående i ett pressmeddelande:

”Den totala kostnaden är 100 miljoner kronor, varav Svenska Akademien står för 45 miljoner kronor. Resterande kostnader täcks av Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Svenska litteratursällskapet i Finland, Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond.” 

Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm kommenterar beskedet i ett mail till Lundagård.

”Det har varit konstruktiva samtal dels med ordboksledningen, dels med de finansiärer som nu är med i samarbetet. Det var en lärorik process som krävde tid och eftertanke.”

”När villkoren förändras måste man ju pröva nya möjligheter. Den här lösningen framträdde inte tydligt från början men jag är väldigt glad för det här samarbetet med goda krafter”, fortsätter Mats Malm.

Om den nya finansieringen innebär en ny kravbild från finansiärerna blir svaret att: ”Ordboksredaktionen är förstås den som bäst planerar arbetet, och den stora skillnaden är att nu får den arbeta mot en given budget som är fastlagd redan från början. De krav som ställs är naturliga nog: resultat, tydlig redovisning och uppföljning i planeringen och arbetet.”

Således sätter Svenska Akademien därmed punkt för ovissheten om framtiden som funnits kring SAOB:s framtid. Lunda-institutionen SAOB kommer alltså finnas kvar minst fram till och med 2034. 

Läs Lundagårds reportage från SAOB:s redaktion här.