Stort säkerhetspådrag på karnevalen – ”Vi har 197 krisscenarion förberedda”

Säkerhet, säkerhet, säkerhet. Lundakarnevalen har förberett sig för nästan 200 krisscenarion, och poliserna är lugna.

Karnevalens press- och sponschef Linnea Söderström inledde helgens första pressträff med att konstatera att det har varit en ”lång resa” men att det äntligen är dags för invigningen av Lundakarnevalen år 2022.

Även karnevalsgeneral Emil Fredberg och kommunpolis Joakim Nyberg höll i pressträffen. Träffen handlade främst om karnevalens säkerhetsberedskap. Hur hanterar de eventuella problem som uppstår?

– Jag kan börja på att svara på det utifrån vårt [karnevalskommitén, reds. anm.] perspektiv, säger general Emil Fredberg.

Karnevalsgeneralen berättar att de har förberett handlingsplaner för 197 potentiella säkerhetsproblem. Alltifrån fickstölder till terrorhot.

Lundagård frågar till vem man som besökare vänder sig till ifall ett säkerhetsproblem uppstår. Emil Fredberg rekommenderar att man i första hand vänder sig till säkerhetssektionen – karnevalister som patrullerar området med en säkerhetsradio.

– De har rutiner och kan koppla vidare till säkerhetsansvarig, säger Emil Fredberg.

Utöver detta nämner generalen Karnevalsjouren. Det är Lundakarnevalens beslutsfattande organ under helgen och bistås av en säkerhetsjour som hjälper till att lösa praktiska problem. Kommunpolis Joakim Nyberg flikar in att om det inträffar något akut ska 112 alltid ringas, och annars 114 14.

Enligt Joakim Nyberg är den vanligaste typen av problem som inträffar under lundakarnevalerna mindre personskador, fickstölder och ett fåtal handgemäng under småtimmarna.

Cykelpoliserna Julia Olsson och Magnus Björn-Bentzen
kommer också patrullera området.
Foto: Johan Larsson

Denna bild återspeglas av poliserna Julia Olsson och Magnus Björn-Bentzen som kommer närvara på cykel under hela karnevalen. Lundagård mötte de mellan presscentret och AF-borgen.

– Det är det bästa. Inga bekymmer, säger Magnus Björn-Bentzen om att arbeta under karnevalen.

För Julia Olsson är det första gången som hon arbetar under Lundakarnevalen. Magnus Björn-Bentzen, som även jobbade på förra karnevalen, menar att polisens viktigaste uppgift när de patrullerar under karnevalen är att ”fokusera på att alla har det bra”.

Båda poliserna delar bilden av att de problem som kan uppstå under karnevalen i huvudsak är ett resultat av att en stor mängd människor befinner sig på en liten plats. Det finns däremot också problem som är specifika för just Lundakarnevalen.

Med en skämtsam ton lyfter poliserna problemet med mösstölder under karnevalståget. Poliserna ser därför till att ta av sig sina uniformsmössor när vagnarna åker förbi, för att inte en pillemarisk karnevalisthand ska dyka ned och ta den. 

*I en tidigare version av artikeln stod felaktig information om att poliserna uppmuntrade studenter att låna polismössorna. Detta har rättats 20 maj kl. 19.09.