Tvist mellan nation och karnevalssektion

Under karnevalsvåren har sittningarna avlöst varandra, och samarbeten mellan karnevalssektioner och nationer har fått en viktig roll i studentlivets maskineri. Men som i alla maskiner kan det ibland skava mellan kuggarna.

När en av karnevalens sektioner hade bokat in ett flertal sittningar på Kristianstads nation uppstod mer konflikt än förutspått.

Enligt Kim*, som från karnevalens sida var aktiv i planeringen av sittningarna, handlar det om att nationen har misskött sina uppdrag. Den första sittningen skulle äga rum i april, men blev inställd fyra dagar innan den var tänkt att bli av, med förklaringen att nationen inte hade fått tag på villiga jobbare.

Kim, som är aktiv i både karnevalen och nationen – och därför har insikt i de forum där nationen brukar söka efter jobbare – menar att inget försök att hitta jobbare hade gjorts från nationens sida förrän samma dag som de meddelade att sittningen behövt ställas in.

– En timme innan de ringde till vår sektion och sa att det var inställt hade de skrivit ut ’hej är det någon som vill ha en sittning på söndag’.

I ett mejl till Lundagård svarar Kristianstads nations kurator Sten Dellson övergripande om situationen:

”På grund av brist på arbetskraft behövde vi ställa in ena sittningen på kort varsel, vilket vi är väldigt ledsna för.”

Karnevalssektionen meddelade en tid efter beskedet att de själva kunde stå för jobbare till sittningen. Men i en mejlkonversation mellan nationen och sektionen hade det då framkommit att nationen inte hade ansökt om alkoholtillstånd för sittningen, och ansåg det för sent att åtgärda.

– Vi [karnevalssektionen, reds.anm.] fick ingen lösning, det var inte så att vi hittade ett nytt datum, utan det var mer som ’sorry, sucks to be you’, säger Kim.

”Vi hade inte sökt alkoholtillstånd då vi redan (pga brist på arbetskraft) hade behövt ställa in sittningen och det därför inte fanns en anledning att lägga pengar på en ansökan som ur vårt perspektiv ändå inte skulle användas”, skriver Sten Dellson.

Efteråt förklarar nationen för sektionen att en orsak till bristen på arbetskraft var att karnevalssektionen inte hade gett besked om att de kunde bidra med jobbare. Detta meddelades dock först i ett mejl utskickat samma dag som nationen gav sektionen information om antalet jobbare som behövdes till sittningen.

Kim menar att stämningen efter detta blev bitter och att nationen var defensiva när hen ringde upp dem och ställde krav. Dessutom berättar Kim att bemötandet från nationen sen dess fått hen att känna sig ovälkommen och som en ”tjallare” eller ”visselblåsare”.

Nästa sittning sektionen hade på Kristianstads nation var ett par veckor senare. Då hade karnevalen anordnat egna jobbare, men insåg på plats att nationen inte hade fixat någon mat. Det fick de handla själva.

– Då var klockan typ 17 och gästerna kommer 19. Vi skulle servera en trerätters och hade absolut ingen mat över huvud taget.

– Det var verkligen kaos. Vi fick ta ansvar för allting själva. […] Det var ju tänkt att vi skulle jobba och vara arbetskraft, men vi skulle bli arbetsledda. Vi skulle bara vara där som vanliga jobbare.

Kristianstads nations kurator Sten Dellson skriver till Lundagård:

Kopplat till den andra sittningen ledde kommunikationsmissar till att det blev fel även där. Vi är otroligt ledsna för situationen som uppstod i och med dessa missar och har sedan dess jobbat hårt på att rätta till det.”

Kim berättar att en högt uppsatt person på Kristianstads nation ringdes ner till lokalen för att hjälpa till att styra upp. När personen kom dit menar Kim att hjälpen de fick var minimal och att personen ska ha påpekat att resthandling är något som hör till vanligheten.

– De hade ingen förståelse för att vi var jättemissnöjda och stressade och hade panik.

Kommunikationen ska därifrån ha fortsatt mellan nationen och sektionen, dels under kvällen som sittningen pågick och inför kommande sittningar. Kim beskriver en infekterad stämning, som har känts riktad mot hen personligen.

Sten Dellson skriver att nationen har ”diskuterat frågan med både sektionsledningen och med vår styrelse och kikar på hur vi kan se till att liknande grejer inte händer i framtiden. Vi drivs av ideella krafter och ibland blir det tyvärr fel.”

Vidare skriver Sten Dellson att nationen ”efter de två misslyckade sittningarna haft två trevliga event med sektionen ifråga.”

Kim berättar att hen inte närvarat på sittningarna som följde, men har hört att de gick okej. Relationen, menar hen, har däremot fortsatt vara anspänd.

*Kim är ett pseudonym då intervjupersonen önskar att vara anonym.