DEBATT: Lundastudenter ska ha bättre ekonomi

- in Debatt

Företrädare för S-studenter och LSSK menar att det liberalledda styret stryper lundastudenters ekonomi. De vill se gratis kollektivtrafik för studenter under sommarmånaderna och förhindra höga andrahandshyror genom ökat bostadsbyggande. 

Den 11 september ska vi alla gemensamt avgöra Sveriges framtid. Det är ett av de viktigaste valen i modern tid. Valet står mellan den mest högerkonservativa regeringen på 100 år och en starkare och utvecklad välfärd under Magdalena Anderssons ledarskap. Vi lundabor ska avgöra om Lund ska fortsätta att strypas ekonomiskt av det liberalledda styret, eller rösta för ett maktskifte med Socialdemokraterna i spetsen.

För oss som studenter är valet enkelt. Socialdemokraterna är bäst lämpade att styra såväl Lund som Sverige. Socialdemokraternas vision är tydlig: jämlikheten och jämställdheten behöver stärkas. Det gör vi bäst genom att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och snabba på den gröna omställningen. 

Lunds kommun blir årligen rödklassad av Sveriges förenade studentkårer (SFS) i deras bostadsrankning. Det innebär att det tar minst ett år för en student att få ett förstahandskontrakt inom kommunens gränser. Det leder till höga andrahandshyror och, i många fall, till att antagna studenter måste tacka nej till sin plats. Samtidigt verkar det för det liberalledda styret i Lund vara en självklarhet att nedprioritera bostadsbyggandet. För oss är det en självklarhet att bostadsbristen inte ska påverka någons möjlighet till studier. 

Socialdemokraterna i Lund går till val på att öka studentbostadsbyggandet rejält, inte minst genom att ge det kommunala bostadsbolaget i uppdrag att bygga och hyra ut egna studentbostäder. För att garantera att dina möjligheter till studier på universitet inte påverkas av dina eller dina föräldrars ekonomiska situation måste det offentliga satsa på fler bostäder, både lokalt och nationellt. 

Vidare ser Socialdemokraterna i Lund ett stort behov av att ge studentlivet förutsättningar att växa och utvecklas. Många studentverksamheter har påverkats hårt av pandemin. Därför går vårt moderparti till val på att skapa bättre möjligheter för nationerna genom att tillåta fler öppetdagar. Dessutom vill Socialdemokraterna att kommunen stöttar olika typer av studentföreningar, såsom idrottsklubbar, ekonomiskt för att dessa ska kunna utöka sin verksamhet. Inget annat parti tar studentlivet på lika stort allvar. 

Utöver konkreta åtgärder för att förbättra lundastudenternas vardag vill Socialdemokraterna garantera att Sveriges studenters ekonomiska förutsättningar förbättras. Ett av partiets viktigaste vallöften är fri kollektivtrafik för studenter och unga under sommarmånaderna. Det garanterar att alla studenter, även de utan ekonomisk uppbackning hemifrån, kan ta sig till sommarjobbet eller stranden på den där varma sommardagen, innan den första sommarjobbslönen kommer in på kontot. Dessutom höjde den socialdemokratiska regeringen bidragsdelen av CSN i början av året. 

Det högerkonservativa blockets politik skulle innebära att Sverige – och Lund – låter kaosavregleringen av välfärden fortsätta, att klimatomställningen reduceras till symbolpolitik, samt att bostadspolitiken och landets studenter lämnas åt marknadens öde. Detta är en politik med allvarliga konsekvenser för inte minst landets studenter. Vi vet att Sverige och Lund kan bättre.

Adonay E. Kidane, vice förbundsordförande för S-studenter och läkarstudent vid LU
Elfva Barrio, ledamot av S-studenters förbundsstyrelse och statsvetarstudent vid LU
Alexander Losjö Dahlström, ordförande för Lunds socialdemokratiska studentklubb (LSSK) och nationalekonomistudent vid LU

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här.