Jäv på Ekonomihögskolan – anställningsprocess måste göras om

- in Nyheter, Utbildning

Överklagandenämnden (ÖNH) bedömer att en prefekt varit jävig vid rekryteringen av nya lektorer till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Nu ska anställningsprocessen göras om.

Sydsvenskan var först med att rapportera om händelsen. 

I februari beslutade Lunds universitet att anställa fem nya biträdande universitetslektorer vid Ekonomisk-historiska institutionen.

Två sakkunniga hade fått i uppdrag att rangordna de 31 sökandes meriter. De sakkunniga var överens om fyra av fem toppnamn i sina respektive bedömningar. Universitetet beslutade att anställa fyra av dessa. Utöver det anställdes en till person som inte funnits med på de sakkunnigas listor, men som istället föreslagits av Lärarförslagsnämnden. 

En av de topprankade personerna som blev utan jobb menade då att det förekommit brister i anställningsprocessen. Hen valde att ta ärendet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Anmälaren menade bland annat att institutionens prefekt, som suttit med i sammanhang då anställningarna diskuterats, varit jävig. Syftet med överklagandet var enligt ÖNHs tolkning att hen antingen ville erhålla en av anställningarna, alternativt att de genomförda anställningarna skulle upphävas. 

Prefekten hade samarbetat i ett forskningsprojekt med en av de sökande som sedan fick anställning. Denne sökande var tillika den person som Lärarförslagsnämnden föreslagit utöver de sakkunnigas rekommendationer. Universitetet har i sitt svar till anmälaren bland annat anfört att prefekten visserligen deltagit vid lärarförslagsnämndens möte, men inte deltagit i beslutsprocessen. 

ÖNH beslutade i juni att ge anmälaren rätt gällande jävsituationen.

Nämnden skriver i sitt beslut att omständigheterna kring prefekten och den sökandes professionella samarbete rubbar förtroendet för prefektens opartiskhet i ärendet. Detta föranleder en jävsituation enligt 16 § fjärde punkten i förvaltningslagen. Därför skulle hen inte ha varit inblandad i ärendet alls. 

Däremot går det inte att utläsa av beslutet att ÖNH hade några synpunkter på de nyrekryterades kvalifikationer eller lämplighet för jobbet. 

ÖNH bedömde att ingen åtgärd varken från universitetet eller ÖNH kunde utgöra någon lösning i efterhand. Istället måste anställningarna upphävas och rekryteringen göras om.

– Vi på Ekonomihögskolan uppfattade inte situationen som jävig, men vi respekterar självklart Överklagandenämndens beslut. Jag ser det inte som något speciellt dramatiskt, säger prefekten till Lundagård.

Prefekten avböjer vidare kommentarer med hänvisning till att rekryteringen fortfarande är ett pågående ärende.