Mörkare vinter i Lund när kommunen sparar el

- in Nyheter

Runt om i Sverige drar man ner på gatubelysningen för att sänka kommunernas elkostnader. Så även i Lund. Förra veckan bestämdes att lamporna ska tändas en halvtimme senare och släckas en halvtimme tidigare.

– Det kan få en viss påverkan på hur trygga folk känner sig, säger Johan Nilsson (C), ledamot i tekniska nämnden. Han var med och röstade fram beslutet och menar att man har gjort en bra avvägning.

– Bedömningen är att det kommer att vara tillräckligt ljust när man tänder och inte alltför mörkt när man släcker, säger Johan Nilsson.

Det var Socialdemokraternas gruppledare Lena Fällström som krävde att tekniska förvaltningen skulle undersöka frågan. På onsdagens möte var partierna överens om att gå vidare med utredningens förslag. Förutom att tända senare och släcka tidigare ska ljusstyrkan i delar av kommunens LED-armaturer dras ner.

Därmed följer man andra kommuners exempel. I till exempel Malmö, Helsingborg, Höganäs och Halmstad planerar man också att dra ner på utomhusbelysningen. Åtgärderna i Lund väntas leda till 1,8 miljoner kr i besparingar på två år. Dessutom väljer man nu att köpa in mer LED-belysning.

Kommunen har dock tidigare fått kritik för att Lund inte är tillräckligt upplyst nattetid. 2018 skickade Kuratorskollegiet (KK), Lunds nationers samarbetsorgan, ett PM till politikerna där man krävde bättre belysning. KK ser emellertid ingen större problematik med de nya begränsningarna.

”Tekniska förvaltningens bedömning är att dessa åtgärder enbart innebär en begränsad påverkan på trygghet och säkerhet – och det får vi lita på i nuläget. Vi förstår att man måste tänka om i tuffa tider.” skriver KK:s ordförande Erik Granfeldt till Lundagård. Han utlovar dock att KK kommer att följa upp på förslaget.

En lundastudent som inte heller är orolig att besparingarna ska leda till otrygghet är Gustav Ohlén, 24 år.

Studenten Gustav Ohlén.
Foto: Edvin Belin.

– För mig personligen är det inte så farligt. Men det är klart att det finns de som tycker att det är obehagligt att vara ute och gå på natten. Det är generellt sett mörkt i Lund. Samtidigt är det mycket tryggare än i Helsingborg där jag bodde innan.

Gustav Ohlén tror inte heller att besparingarna kommer att påverka utelivet. Han menar att studenterna lär festa som vanligt, även om det säkert finns de som känner sig otrygga av att det blir mörkare.

Lamporna tänds en halvtimme senare och släcks en halvtimme tidigare. Är det en rimlig åtgärd?

– Det är ju kris, vad ska man göra? Förhoppningsvis sparar kommunen el på alla sätt de kan. Det måste ju finnas mycket annat de kan dra ner på också, säger Gustav Ohlén.

Julbelysningen klarar sig dock undan kommunens el-hushållande. Man har tagit hänsyn till butikerna i centrum som enligt den tekniska nämnden hade missgynnats av en sådan åtgärd.

– Och så utgör det en väldigt liten del av vår totala energiförbrukning, säger Johan Nilsson.

Kommunen har inte bestämt hur länge sparåtgärderna ska gälla. Johan Nilsson tror att man kommer att få anledning att återkomma i frågan inför nästa vinter.