Omorganisering av astronomiska proportioner

- in Nyheter

Efter åratal av arbetsmiljöproblem bestämdes det att Institutionen för astronomi och teoretisk fysik skulle splittras och bli del av fysiska institutionen. Efter att doktorander och studenter slagit larm om utbredd psykisk ohälsa till följd av beslutet har fakulteten nu ändrat sig: astronomerna splittras inte – men inte på grund av protesterna.

I åtminstone 14 år har arbetet på institutionen för astronomi och teoretisk fysik präglats av problem med arbetsmiljön, något som Sydsvenskan tidigare rapporterat om. 

Efter flera misslyckade försök att lösa problemen kom den 30 augusti i år ett förslag till beslut* att upplösa institutionen och splittra astronomerna i grupper. De olika delarna skulle sedan integreras i andra institutioner under den naturvetenskapliga fakulteten, främst i fysiska institutionen.

Beslutet möttes av skarp kritik från masterstudenterna i astronomi, som menade att en sådan uppdelning skulle ödelägga ett mycket värdefullt inslag i deras utbildning.

– Det är en dålig idé att splittra astronomerna. Masterprogrammet i astronomi är unikt eftersom vi är så djupt integrerade i forskarnas och doktorandernas processer i forskningsmiljön. Vi samarbetar hela tiden över den föreslagna splittringsgränsen, och därför är det viktigt att vi är tillsammans, säger studenten Victor Hrannar Jónsson.

Doktoranden Bibiana Prinoth och masterstudenten Victor Hrannar Jónsson är två av de som drabbats av beslutet.
Foto: Saber Malmgren

Konflikten kring institutionens öde blev så infekterad att masterstudenter och doktorander oberoende av varandra författade öppna brev till fakultetsledningen. I dessa vädjade författarna om att gruppen med astronomer skulle behållas intakt.

”Det är uppenbart att den nuvarande studiemiljön måste behållas och tjäna som inspiration för andra om Lunds universitet ska bibehålla sin utbildningskvalitet inom astronomi”*, skrev 18 masterstudenterna, som fick medhåll av doktoranderna.

”[…] alla indelningar skulle oundvikligen splittra forskningsgrupper och samarbeten. Det skulle också förstöra en arbetsplats som i årtionden har fostrat nära samarbete med och lärorik träning för våra masterstudenter.”**, stod det i brevet undertecknat av 14 doktorander. 

Förslaget bidrog till den oro som redan fanns på institutionen. Den hade funnits där sedan det började talas om stora omorganiseringar på institutionen. 

Osäkerheten skapar ångest och har varit emotionellt dränerande för oss alla.

– Det hela var väldigt känslomässigt för mig och mina arbetskamrater. Många har varit väldigt oroliga över var vi ska hamna och hur våra liv som forskare kommer att påverkas, säger Bibiana Prinoth, som är doktorand i astronomi.

Även masterstudenterna slog larm om utbredd psykisk ohälsa bland eleverna i astronomi.

– Osäkerheten skapar ångest och har varit emotionellt dränerande för oss alla. Jag har stundvis haft sömnlösa nätter tänkandes på vad som skulle hända med utbildningen och vår djupt integrerade studiemiljö, som är en så stor del att vi valt denna utbildning, säger Victor Hrannar Jónsson.

Sven Lidin är dekan för den naturvetenskapliga fakulteten. I en intervju den 28 oktober berättade han att uppdelningen var en förutsättning för att astronomernas integration i fysiska institutionen skulle vara framgångsrik.

– När man flyttar en verksamhet in i en större verksamhet finns en påtaglig risk för att den lilla verksamheten vänder sig inåt och att man får ganska lite kontakt med omgivningen. Jag vill se till att kontaktytorna mellan de nya grupperna i den nya organisationen blir så stora som möjligt för att vi verkligen ska dra nytta av den här förändringen.

Men nu har fakultetsledningen ändrat sig. På ett informationsmöte den 2 november kom beskedet att astronomgruppen inte alls ska splittras. Istället ska de inhysas i en ny avdelning för astrofysik.

Sven Lidin är dekan för naturvetenskapliga fakulteten.
Pressfoto: Lunds universitet

Vad som föranledde den plötsliga vändningen vill Sven Lidin inte svara på, men han påpekar att förändringen innebär en stor utmaning med integrationsarbetet.

– Det kommer bli ett stort uppdrag för både den ansvariga och för studenter och anställda inom astrofysik. Vi måste säkerställa att vi dels har en professionell och dels en social arbetsintegration. Det är både viktigt att man har gemensamma seminarier och att man fikar ihop, säger han.

Beslutet välkomnas av både masterstudenter och doktorander, även om det fortfarande är oklart hur vissa element ska förverkligas.

– Vi är definitivt mindre oroliga för framtiden nu, även om vinsten kommer med en viss bismak. De ska fortfarande upplösa vår institution, byta vårt namn, flytta oss och förändra vår utbildning på sätt vi ännu inte vet. Allt detta på grund av saker som vi inte kunnat styra, säger Bibiana Prinoth.

– Det är en lättnad på en front: Astronomi kommer i alla fall inte lösas upp i intet. Å andra sidan är det fortfarande oklart hur utbildningen kommer påverkas, vilket så klart skapar lite osäkerhet, säger Victor Hrannar Jónsson.

Men enligt Sven Lidin var beslutet inte ett svar på protester från studenter och doktorander.

– Nej, vi arbetar inte så. Självklart lyssnar vi på vad människor har att säga men vi kan inte ha ett styrelseskick som funkar så att den som ropar högst får rätt. Detta bygger på rent praktiska överväganden.

*Rättelse: I den tryckta versionen av artikeln stod det att det var ett beslut att institutionen skulle upplösas. Det var ett förslag till beslut. Beslut kommer tas den 29 november.
**Breven har blivit översatta från engelska.