Ministern om cancel-granskning: ”Tror inte på att sopa problem under mattan”

- in Aktuell, Politik, Utbildningspolitik

Utbildningsminister Mats Perssons (L) granskning av cancel-kultur vid svenska universitet har väckt kritik. Nu svarar ministern.

Den 9 november presenterade utbildningsminister Mats Persson nyheten om att en granskning av så kallad ”cancel-kultur” vid svenska universitet ska tillsättas. 

Sedan beslutet offentliggjordes har granskningen mött mycket kritik. Bland annat har statsvetarprofessorn Marie Demker i en artikel i Göteborgsposten lyft att debatten om cancel-kultur är importerad från USA och Storbritannien, och bara ”i begränsad grad kan överföras på svenska lärosäten”.

Även Erik Renström, rektor för Lunds universitet, har i en intervju med Lundagård lyft potentiella risker med granskningen. 

– Det är viktigt att den inte landar i en auktoritär syn, där man säger att studenterna bara ska hålla käft och lyssna på lärarna, menade Erik Renström. Han påpekade också att universitetet står inför många andra problem än enbart en möjlig cancel-kultur.

Nu svarar Mats Persson på kritiken. För Lundagård kommenterar han valet att ge en granskning av cancel-kulturen en så pass framskjuten ställning trots andra problem som universitet och högskolor också står inför i dag.

– Jag tror inte på att sopa problem under mattan. Jag tror på att prata om problem och att göra något åt dem.

– Det är ett problem att enskilda forskare och lärare tystas och fryses ut för att man lyfter vissa perspektiv i forskningen, försäkrar Mats Persson.

Vad tänker du att den här granskningen ska mynna ut i?

– Det är för tidigt att säga, den har precis påbörjats. Men det är viktigt att den görs.

Mats Persson delar inte heller Erik Renströms bild att utredningen skulle kunna skapa en syn där studenter måste rätta in sig i leden.

– Tvärtom! Jag tycker det är bra att studenter ifrågasätter och kritiserar, det är ju själva poängen med universiteten. 

– Men om du ska kunna ifrågasätta och diskutera, då kan man ju inte på förhand bestämma vad som får och inte får sägas.

Så studenter behöver inte oroa sig för utredningen?

– Absolut inte.