Grundlagsändring klubbad – Nejsägarna: ”Vi är inte lyckliga över beslutet”

- in Nyheter

Under onsdagen röstade en överväldigande majoritet av riksdagen igenom lagen om utlandsspioneri. Kritiska ledamöter oroas över den otrygghet som de menar drabbar journalistiken.

I onsdags (16/11) röstades ett förslag om grundlagsändring igenom i Sveriges riksdag med överväldigande majoritet: 270 för och 37 mot. Endast Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V) röstade ”nej”.

Ändringen gör det olagligt att sprida uppgifter som skadar rikets säkerhet och Sveriges relationer med andra stater. Det bedöms då som utlandsspioneri.

Som Lundagård tidigare rapporterat innebär ändringen att utlandsspioneri sorteras som ett yttrande- och tryckfrihetsbrott. Straffet för det kan vara böter, fängelse och/eller indraget sändningstillstånd.

Förslaget röstades om i två omgångar, en i april och en i onsdags. Liberalerna (L) var mot förslaget i april men ändrade sig inför onsdagens förslag. Svängningen motiverades med att det behövs enighet i regeringen.

Jessica Wetterling (V), ledamot
i konstitutionsutskottet.
Pressfoto: Sveriges Riksdag

Jessica Wetterling (V) är ledamot i konstitutionsutskottet. I ett sms till Lundagård skriver hon att hon inte hade vidare stora förhoppningar om något annat utfall.

Hon delar inte heller statsminister Ulf Kristerssons (M) uppfattning att det inte kommer begränsa journalistiken. ”Det kommer av naturliga skäl vara svårt att få reda på vad som inte publiceras. Eftersom den massiva kritiken mot förslaget just varnat för självcensur och återhållsamhet.” skriver Jessica Wetterling.

För att bromsa röstningen lade V och MP gemensamt fram en vilandeförklaring av delar av lagförslaget. Det skulle skjuta upp beslutet med ett års tid. Partierna fick dock inget gehör för förklaringen.

Jessica Wetterlings utskottskollega Jan Riise (MP) hade hoppats att vilandeförklaringen gick igenom. Han menar att partiet initialt trodde att både journalister och internationella samarbeten hade gynnats av förslaget.

Jan Riise (MP), ledamot
i konstitutionsutskottet.
Pressfoto: Sveriges Riksdag

Men under hösten ändrades MP:s åsikt. Detta efter att lyssnat på den mediala diskussionen.
– Vi är inte lyckliga över beslutet. De som vi trodde skulle känna sig trygga, journalister och civilsamhället, gjorde inte det. Då svängde vågskålen över, säger Jan Riise.

Han har förståelse för att svängningen ser ”konstig ut”.
– För vår del tog vi väldigt mycket intryck från debatten, som fick mycket uppmärksamhet sent i processen. Då hade vi ett möte då vi kom fram till att vi skulle rösta ”nej”.

Lundagård har försökt nå samtliga partier för kommentar. Utöver de intervjuade har endast Centerpartiet återkommit men slutade sedan svara.