Studenter i protest mot karriärmässa

- in Aktuell, Nyheter

Förra veckan gick teknologkårens årliga karriärmässa Arkad av stapeln. Nu lyfter studenter kritik mot att mässan ger plats åt företag från vapen- och fossilindustrin.

Förra veckan anordnades karriärmässan Arkad av teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (LTH), något som Lundagård tidigare rapporterat om. Mässan kritiserades dock av ett flertal studenter eftersom företag med stora koldioxidutsläpp och bakgrund i vapenindustrin tilläts delta.

Under mässan protesterade flertalet mot upplägget. En av de var klimataktivisten Ellen, som inte vill gå ut med efternamn.

– Det var väl egentligen studenter från Lunds universitet som ville göra ett ställningstagande mot att företag som [ägnar sig åt] greenwashing, och icke-ansvarstagande företag, ges utrymme att mobilisera resurser på Lunds universitet, säger hon om protesterna. 

Ett sådant ”icke-ansvarstagande” företag som Ellen tar upp är vapenkoncernen Saab, som under flera år har haft ett samarbete med Lunds universitet. På ett idémöte diskuterade aktivisterna företagets roll inom universitetet.

Tamerat Orbach och Bucur-Iosif
Mironescu-Iancu tycker att Arkad
ägnar sig åt så kallad ”greenwashing”.
Foto: Johan Larsson.

– När vi hade det här mötet från början så var det både mot att Saab och Lunds universitet har ett partnerskap och att ”dåliga” eller ansvarslösa företag rekryterar på vårt campus, berättar Ellen.

Demonstrationen utanför Arkad blev följaktligen ett ställningstagande i båda frågorna, och det tyska energiföretaget RWE var ett av de ”dåliga eller ansvarslösa företag” som de två studenterna Tamerat Orbach och Bucur-Iosif Mironescu-Iancu kom till demonstrationen för att protestera mot.  

– RWE ett av de företag som släpper ut mest växthusgaser i EU, om inte det som släpper ut allra mest, säger Bucur-Iosif Mironescu-Iancu som för tillfället gör sin masterutbildning i miljövetenskap och hållbar utveckling.

Han menar att RWE inte hör hemma på karriärmässan. Det är en ståndpunkt han delar med övriga demonstranter, som han och Tamerat Orbach uppskattar ha varit ungefär 40–50 personer. 

De ställer sig även kritiska till att energiföretagets monter placerades på Arkads så kallade ”Green Zone” – en samlingsplats för de företag som främjar hållbart och miljövänligt arbete. 

– Det är en paradox, säger Tamerat Orbach, med hänvisning till företagets stora koldioxidutsläpp.

Carl Boklund, ordförande vid Teknologkåren, menar kritiken grundar sig i en otydlighet

– Det var inte RWE som stod i Green Zone, det var ett dotterbolag till RWE som sysslar med vindkraft, men de var så nya så de inte hade något eget marknadsföringsmaterial, så de använde huvudbolagets marknadsföring vilket kanske då såg lite dåligt ut. 

I år var det mässans funktionärer som bestämde vilka företag som skulle vara i ”Green Zone”, enligt Carl Boklund. Vilka kriterier de utgick från kan han inte svara på vid tillfället för intervjun.

Studenten Gabriel Malmer är
kritisk till Arkads val av tema.
Foto: Johan Larsson.

Kritik mot karriärmässan är inte något nytt. Lundagård har pratat med studenten Gabriel Malmer, som varit kritisk till tidigare Arkad-mässor och de företag som deltagit på den.

– För fyra år sedan ordnade jag och några andra politiskt aktiva en aktion utanför, där vi ville lyfta fram andra perspektiv än de som annars visades på mässan. Då låg fokus på att uppmana studenter att tänka på vilka företag de tar anställning hos.

Han utvecklar att syftet var att ge “en mer nyanserad” bild av företagen inom fossilindustrin och vapenindustrin. 

Nytt för i år var emellertid att mässan hade ”flygtema”, vilket Gabriel Malmer också är kritisk till. Temat innebar bland annat att mässan hade strukturerats som en flygplats, där de olika byggnaderna var ”flygplatsterminaler”, och att Arkads logga inkorporerats i kända flygbolags logotyper på flera olika platser.

– Flygbranschen är en av de största utsläpparna och en av de sektorer som är längst ifrån att ställa om till noll utsläpp idag, säger han. 

När Lundagård frågar TLTH:s ordförande Carl Boklund om valet av tema, ger han svaret att det handlade om ”att hitta nästa destination i livet”. 

– Det hade ju ingenting med flygplan att göra.

Roland Flaig, VD för RWE Renewables (dotterbolaget som deltog på mässan), skriver till Lundagård att RWE har ett historiskt arv av kolkraft, men att satsningen nu ligger på förnybar elproduktion, och att företagets mål är att nå klimatneutralitet senast år 2040.

“Den kritik som riktas mot RWE för vårt deltagande i karriärmässan Arkad är i grunden ett uttryck för ett stort och viktigt klimatengagemang. Det är bra att allmänheten sätter fokus på vikten av att energibolag ökar sin klimatnytta”.

Även Mattias Rådström, presschef på Saab, har varit i kontakt med Lundagård. Han skriver att företaget har stor respekt för att människor tycker olika i frågan om tillverkning och export av försvarsmateriel, och hänvisar till Sveriges strikta exportlagstiftning angående just försvarsmateriel. Om kritiken mot deltagandet på karriärmässan svarar han: 

“Vi var på plats för att berätta för besökarna om Saab, vår verksamhet och våra rekryteringsbehov vilket är en naturlig del i vårt löpande rekryteringsarbete.”