Stipendium för fältstudier läggs ner

- in Aktuell, Nyheter

Stipendiet Minor Field Studies, som möjliggör för studenter att genomföra fältarbeten utomlands, kommer läggas ner i sin nuvarande form.
– Vi är bestörta, säger Ida Thelander, internationell kommunikatör vid Lunds universitet.

Studenter som är i slutet av sin utbildning och vill fördjupa sina kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan söka stipendiet Minor Field Studies för fältarbete utomlands. 

Biståndsmyndigheten Sida har länge finansierat Minor Field Studies-stipendiet, men nu har Universitets- och högskolerådet beslutat att programmet inte ska fortsätta. Programmet kommer därför att läggas ner i nuvarande form. Sista möjligheten att söka stipendiet är 30 januari i år. 

Lundagård har pratat med Ulrika Lång, chef för enheten för kapacitetsutveckling på Sida. Hon har ansvar för strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling – i vilken Minor Field Studies ingår.

– Det är viktigt för studenter att få komma ut i utvecklingskontexter och det är viktigt för oss att få tal del av unga människors blick på utvecklingsfrågor. Vi har samtidigt sett ett behov av att reformera Minor Field Studies. Eftersom det finns regler om vad man får använda biståndsmedel till, säger Ulrika Lång. 

De regler Ulrika Lång åsyftar baseras på kriterier från OECD:s Development Assistance Committee. 

– Den utformning som Minor Field Studies hade var inte riktigt i linje med de regler som fanns.

Beslutet att avbryta Minor Field Studies togs redan i maj 2022 av SIDA. Samtidigt som programmet nu verkar försvinna finns det fortfarande en möjlighet att stipendiet återupplivas i framtiden.

– Vi försöker hitta en ny lösning, en ny form för Minor Field Studies. Men det kommer troligen att vara mindre omfattande. 

Att ett nytt program skulle vara mindre omfattande beror på de budgetbegränsningar som Sida har att förhålla sig till.

– Förra året fick vi ett utbetalningstak på 32 procent och i år har vi fått en minskad budget med 36 procent. Vilket gör att vi har en väldigt ansträngd budget, berättar Ulrika Lång. 

Beskedet om Minor Fields Studies-programmet tas inte heller emot med glada miner på Lunds universitet.

– Vi är bestörta. Beslutet kom som en blixt från klar himmel, säger Ida Thelander som är internationell kommunikatör vid Lunds universitet.

Lunds universitet har arbetat för att programmet trots allt ska få finnas kvar. 

– Vi har tillsammans med andra lärosäten försökt påverka beslutet om nedläggning, förklarar Ida Thelander.

– När man tar bort Minor Field Studies blir det inte längre möjligt för studenter på kandidatnivå att söka stipendier för fältarbete. Konkurrensen blir också större om andra typer av stipendier. 

 

Artikeln har uppdaterats.