DEBATT: Fel av M och SD att chockhöja priset på tåg- och bussbiljetter i Skåne

- in Debatt

Skånetrafikens biljettpriser blir uppemot tio procent dyrare från och med imorgon, genom ett beslut fattat av Moderaterna och Sverigedemokraterna i Skåne. Gröna Studenter menar att detta kommer slå hårt mot, bland annat, studenter, och att höjningen inte är acceptabel.

Imorgon, den 1 februari, blir din tåg- och bussbiljett dyrare. Detta tack vare att Moderaterna med stöd av Sverigedemokraterna (SD) höjer Skånetrafikens taxor med upp till 10%. Alla resor med buss eller tåg blir dyrare, engångsbiljetter höjs mest men även pendlarnas månadskort chockhöjs med 9%. Samma höjning gäller för oss studenter och månadskortet för hela Skåne kostar från månadsskiftet 982 kr. Tråkiga nyheter för den som bor i Malmö och pluggar i Lund eller vice versa. Eller för den delen har vänner, familj eller partner på någon annan ort.

Skåne står ut jämfört med de andra regionerna med en av de högsta höjningarna av biljettprisen. Att höja i tider när många människor har stora problem att få ihop sin ekonomi är tondövt. När inflationen rusar behöver politiker fatta ansvarsfulla beslut, inte spä på inflationen genom extrema höjningar av avgiften. För att sedan ducka bakom en gammal överenskommelse om hur taxorna ska höjas, tagen i en helt annan tid, då inflationen var låg. Miljöpartiet och Socialdemokraterna föreslog istället en lägre taxenivå i linje med riksbankens inflationsmål. Gröna Studenter hade hellre sett att man helt spolade avgiftshöjningarna under rådande omständigheter. Prishöjningar på maten och uppräknade hyror slår redan hårt nog mot vår begränsade ekonomi.

För att klara klimatmålen behöver kollektivtrafikens andel av resorna öka. Region Skåne har t.ex. som mål att resor med kollektivtrafik ska stå för 40% av resandet år 2030. Höjda taxor bidrar nu istället till minskat resande med kollektivtrafiken, något som slår mot både klimatet och energiförsörjningen då tågtrafik är det mest energieffektiva transportslaget. Vidare slår höjda taxor i tågtrafiken hårdast mot grupper med små ekonomiska marginaler.  Låginkomsttagare och studenter som pendlar är mer beroende av kollektivtrafiken än andra för att transportera sig och lägger en större del av sin inkomst på de biljetter som Skånes styre chockhöjer.

Det är extra beklämmande att partierna bakom höjningen utan att skämmas gör en Johan Pehrson och säger en sak innan valet, för att sedan göra något helt annat efter valet. Sverigedemokraterna i Skåne lovade exempelvis i sitt valmanifest att ”göra kollektivtrafiken prisvärd för alla resenärer”, för att sedan direkt genomföra den största prishöjningen i mannaminne.

Moderaternas Carina Zachau, ordförande för kollektivtrafiknämnden, viftade så sent som i december bort frågor från oppositionen om taxehöjningar med svaret ”ni säger att det blir en taxehöjning på 10%, vem är det som sagt det?” Tydligen hon själv, en knapp månad senare när de nya taxorna släpptes för allmänheten. 

Eventuella argument om att regionen inte skulle ha råd att hålla nere priserna i kollektivtrafiken ringer falskt, i de andra storstadsregionerna Västra Götaland och Stockholm (som har rödgrönt styre) har man valt en klokare väg och frusit taxorna för att inte göra det dyrare att åka kollektivt. 

Den första 1 februari blir din tåg- och bussbiljett dyrare. Det hade inte behövt vara så.

Jesper Olsson, Gröna Studenter Skåne.
Ella Berndes, Språkrör Gröna Studenter Skåne.
Axel Rombrant, Språkrör Gröna Studenter Skåne.
Emil Hed, Gröna Studenter Skåne.
Amanda Gagné, Gröna Studenter Skåne.