Universitet larmar: Risk för mindre SI-undervisning

- in Nyheter, Utbildning

Nya anställningsformer komplicerar rekryteringen och ökar lönekostnaderna för universitetets SI-ledare. Nu befarar SI-ledningen en åtstramad verksamhet med färre undervisningstillfällen och personalbrist.

Arthur Holmer, ansvarig för
SI-verksamheten på institutionen
för humaniora och teologi.
Foto: Alexandra Roslund

– Det är helt klart en oro vi har, säger Arthur Holmer.

Han är ansvarig för SI-verksamheten på institutionen för humaniora och teologi vid Lunds universitet (LU). Under vårterminen ska SI-ledare få anställning som amanuenser*, med en fast omfattning på 10 procent.

– Det här är i grund och botten bra för SI-ledarna. De får en riktig anställning som ser bra ut på deras CV, att ha jobbat som amanuens på Lunds universitet, säger Arthur Holmer.

Förändringen kommer bland annat efter omfattande problem med utbetalningen av SI-ledarnas löner, något som Lundagård tidigare rapporterat om. Den mer regelbundna anställningsformen ska råda bot på problematiken, men innebär också större utgifter för universitetet.

– Vi räknar med att det blir en kostnadsökning på 10-15 procent, säger Arthur Holmer.

Den nya fasta lönen på är högre än den genomsnittliga lönen för SI-ledare under nuvarande anställningsform. Arthur Holmer är orolig att det kan sätta press på en redan ansträngd budget.

– Det kan vara så att vissa ställen får svårt att klara ekonomin, och att det därmed blir ett färre antal SI-ledare. 

Ökade utgifter kan också få konsekvenser för mängden SI-pass som erbjuds studenter.

– När varje pass blir dyrare så kanske man får skära ner på antalet pass. Möjligen kommer någon till och med att säga att det inte lönar sig längre, säger Arthur Holmer.

Skiftet till amanuenstjänster innebär också att själva processen att rekrytera studenter blir mer omständig. Den nya anställningsformen kräver att tjänsterna annonseras ut samt att potentiella sökande skickar in CV och personligt brev.

– Det kommer ta mycket längre tid. Det funkar inte att anställa på basis av att man vet att någon kompetent, som det mer eller mindre fungerade med intermittenta anställningar, säger Arthur Holmer.

På frågan om huruvida den utdragna anställningsprocessen kan leda till att färre söker jobb som SI-ledare behöver Arthur Holmer inte fundera länge.

– Ja, säger han redan innan frågan är färdigställd. 

– Jag har redan märkt att det är färre sökande. När det blir jobbigare att söka så bryr sig folk inte om det längre.

*Lunds universitets namn på en tidsbegränsad deltidstjänst som omfattar utbildning