Forskare i Lund pekas ut – har koppling till kinesiska militären

- in Aktuell, Nyheter

En kartläggning från Svenska Dagbladet visar på att forskare vid Lunds universitet i flera år har samarbetat med personer som har direkta, eller mycket nära, band till den kinesiska försvarsmakten.

I veckan publicerade Svenska Dagbladet (SvD) en granskning som visar att flera svenska universitet och högskolor – inte minst Lunds universitet – har bedrivit samarbeten med kinesiska lärosäten som är direkt underställda, eller har har mycket nära band till, Kinas militär.

I SvD:s kartläggning dyker två Lundaprofessorer återkommande upp. Båda har samarbetat med det kinesiska försvarsuniversitetet NUDT samt en grupp lärosäten som kallas för ”De sju sönerna”. Den australiensiska tankesmedjan Australian Strategic Policy Institute (ASPI) har bland annat anklagat ”De sju sönerna” för spionage, hackerattacker och utveckling av kärnvapen.

Bland Lundaprofessorernas kinesiska kollegor återfinns officerare och personer med lägre grad inom den kinesiska militären, samt andra personer som har mycket nära band till försvarsmakten. I hemlandet har forskarna mottagit utmärkelser och priser från militären. De innehar dessutom patent med antingen Kinas militär eller ett försvarsuniversitet som patenthållare.

– Om svenska universitet bidragit med kunskapsuppbyggnad till forskare som har anknytning till, eller i vissa fall anställning hos, kinesiska militären, då är det någonstans mellan ganska o-bra och väldigt illa ur svensk och västerländsk säkerhetssynpunkt, säger försvarsekonomen Per Olsson på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) till SvD.

Säpo har besökt universitetet.

Säpo har vid upprepade tillfällen varnat för att kinesiska staten utnyttjar svenska universitet och högskolor. I veckan, i en intervju med Dagens Nyheter, uppgav Daniel Stenling, chef för kontraspionage vid Säpo, att Säkerhetspolisen har upptäckt kinesiskt spionage vid svenska lärosäten de senaste åren.

– På universitetsledningsnivå känner vi väl till Säpo:s säkerhetsvarningar och Säpo har också besökt universitetet. Säkerhetsvarningar gäller framförallt Kina, Ryssland och Iran, säger Kristina Eneroth, vicerektor vid Lunds universitet, till Lundagård.

Vicerektor Kristina Eneroth.
Pressbild: Kennet Ruona

– Det är också Säpo som ansvarar för bakgrundskontroller av individer och de individer som anses utgöra säkerhetsrisker får inte uppehållstillstånd och kan därmed inte befinna sig i landet.

Hon understryker att universitetet följer de nationella riktlinjerna och lagstiftningen om forskning och utbildning. Det inbegriper, bland annat, produkter som kan användas både civilt och militärt. Produkterna kontrolleras av ISP, Inspektionen för strategiska produkter, och forskarna får stöd av universitetets Säkerhetsavdelning.

De etiska övervägandena ligger dock hos varje enskild forskare.

– Generellt gäller att varje forskare har ett stort eget ansvar att inte bara göra vetenskapliga bedömningar kring internationella samarbeten utan forskare ska även säkerställa att lagar och etiska principer som omgärdar forskning följs, säger Kristina Eneroth.

Lundaprofessornerna som förekommer i SvD:s kartläggning vill Kristina Eneroth inte kommentera.

Det pågår två projekt för att höja kunskapen om “ansvarsfull internationalisering”, berättar Kristina Eneroth. Det handlar dels om att universitetets internationella avtal ska ses över årligen, dels om att förse forskare med rådgivning och systematik för bedömning av internationella samarbeten.

Bör riktlinjer som stoppar framtida utbyten med ”De sju sönerna” införas?

– Det är lätt att peka ut vissa universitet som icke önskvärda partners. Frågan är hur effektivt det är, eftersom det är svårt att följa en forskares bindningar under en hel yrkestid. Forskare har många samarbeten under sin karriär och kan också byta universitet.