Kulturnämnden skeptisk till gatumusikförbud

Den 16 mars rapporterade Lundagård att Lunds kommuns miljönämnd vill begränsa gatumusiken, något som möttes av protester från bland annat stadens studentorkestrar. Nu meddelar kultur- och fritidsnämnden att den vill ha ett mildare förbud.

I vintras förslog miljönämnden i Lund nya regler för att begränsa gatumusiken, något Lundagård tidigare rapporterat om. Förslaget var att bara tillåta musikspelande mellan 11.00-14.00 och max två personers som spelar samtidigt. De nya reglerna skulle gälla på Knut den stores torg, lilla fiskaregatan och Klostergatan. Förbudet som skulle införts i början av maj, väckte stor uppmärksamhet.

En namninsamling mot förbudet fick över 500 underskrifter och Lunds studentorkestrar Bleckhornen och Alte Kamereren genomförde aktioner i protest.

Trots att miljönämnden var enad skickades förslaget vidare till kultur- och fritidsnämnden som nu i veckan föreslog mildare regler. Kultur- och fritidsnämnden föreslår i stället att musikspelande ska vara tillåtet mellan 10.00-18.00 och slopar formuleringen om max två personer som spelar samtidigt.

Det slutgiltiga beslutet kommer att tas av kommunfullmäktige. Datumet för omröstningen har ännu inte fastslagits.