Förundersökning inleds mot kontroversiell lundaforskare

- in Nyheter

Malmö åklagarkammare har inlett en förundersökning om lundaforskaren Sameh Egyptsons avhandling om politisk islam. Detta efter att den anmälts av Överklagandenämnden för etikprövning.

I december 2023 anmäldes den kontroversiella avhandlingen om global politisk islam av Överklagandenämnden för etikprövning (Önep), som anser att Sameh Egyptson publicerat personliga uppgifter utan tillstånd. Nu inleder Malmö åklagarkammare en förundersökning.

Frågan som åklagaren ska utreda är om etikprövningslagen som trädde i kraft 2004 går att tillämpa. Sameh Egyptson anser att lagen inte går att tillämpa eftersom avhandlingen registrerats redan 1999. Önep menar å andra sidan att forskningen ändrats så pass mycket under tiden att avhandlingen kan ses som ett nytt forskningsprojekt, och därmed omfattas av lagen.

Enligt Sameh Egyptson är detta ett sätt att skrämma forskare från att forska inom vissa fält genom att förmedla att ”så här går det om du gör på det här sättet”. Han uppmanar unga forskare att inte bli avskräckta, utan att våga ge sig in i den här typen av forskning oavsett.

Samtidigt säger Sameh Egyptson att det är bra att frågan nu utreds, så att det blir tydligare vad lagen innebär.

– Egentligen är lagen otydlig här: Vad är känsliga personuppgifter och vem är egentligen ansvarig för etikprövning? Om det är doktoranden, professorn (handledaren, reds. anm.) eller universitet, för det vet man inte heller.

De känsliga uppgifterna är personuppgifter kring politiska och religiösa åsikter, samt brottmålsdomar. Att det rör sig om känsliga uppgifter håller inte Sameh Egyptson med om, utan menar att personerna offentliggjort uppgifterna själva.

– Det är inga känsliga personuppgifter som jag arbetade med. Om man offentliggör sina organisatoriska band genom att gå till media och tala som representant för organisationen, eller om man ger ut namn ur styrelsen till myndigheter, då är det inte känsligt, säger han.