Inget åtal väcks mot Sameh Egyptson

- in Nyheter

Malmö åklagarkammare lägger ner förundersökningen av Sameh Egyptsons avhandling. Enligt åklagaren går det inte att bevisa att forskningen påbörjats efter att etikprövningslagen trädde i kraft.

I slutet av 2023 anmäldes Sameh Egyptsons avhandling om global islam av Överklagandenämnden för etikprövning (Önep) för att ha brutit mot etikprövningslagen. Malmö åklagarkammare inledde en förundersökning med anledning av de personuppgifter som offentliggjorts i avhandlingen.

Nu meddelar Malmö åklagarkammare att förundersökningen läggs ner, eftersom det inte går att bevisa att forskningen påbörjats efter att lagen trädde i kraft. Arbetet med avhandlingen påbörjades 1999, alltså fem år innan lagen om etikprövning rädde i kraft 2004. Önep menade dock att forskningen ändrats så mycket att avhandlingen borde ses som ett nytt forskningsprojekt.

Anna Ardin är en av de som omnämns i avhandlingen. Enligt henne har hon och andra hängts ut och helt oskyldigt drabbats av avhandlingen. Hon tycker att Öneps beslut borde vara det som gäller, och hon avfärdar motiveringen att forskningsprojektet skulle påbörjats innan 2004.

– Majoriteten av materialet i avhandlingen tillkom efter lagstiftningen. Sameh Egyptson skriver själv i sitt förord att idén kring det nuvarande projektet väcktes i samband med den arabiska våren. Det är möjligt att någon information samlades in före 2004, men det fanns ingen forskningsplan då, säger Anna Ardin.

På sin blogg beskriver Sameh Egyptson ålagarens beslut att lägga ner förundersökningen som ”en seger för den fria forskningen”.

”Min förhoppning är nu att etikprovningslagen omarbetas så att forskare ska känna sig fria, att utan rädsla kunna välja kontroversiella och omdebatterade ämnen, och att det ska bli möjligt att forska om offentliga personer i ledande ställning utifrån offentliga källor och deras egna offentliga uttalanden, utan att detta ska bedömas som ’känsliga personuppgifter’ och förbjudna att forska om”, skriver Sameh Egyptson på sin blogg.