Liberala Studenters ordförande kritiserar L: ”För fega”

- in Intervju, Nyheter, Politik

Utbildningsminister Mats Persson (L) meddelade för ett par veckor sedan att inga fler universitet ska utnämnas. Hannes Snabb, riksordförande för Liberala Studenter, menar dock att Liberalerna bör gå längre. Han vill se färre universitet och att moderpartiet fullföljer löftet om att förstatliga skolan.

Det är en kylig onsdagförmiddag när vi möts vid entrén till LUX. Hannes Snabb är utbildad grundskollärare och trivs med frågorna om utbildningspolitik.

– Jag brinner kanske ovanligt mycket för de yngre åldrarnas utbildning. Studentförbundet pratar ofta om frågor kopplade till lärosäten, säger han.

Sedan 2022 är han riksordförande för Liberala Studenter (LS) och adjungerad i Liberalernas partistyrelse, parallellt med jobbet som grundskollärare. 

Han berättar att en viktig fråga är de minskade anslagen till högre utbildning. De har bidragit till att lärosäten ges mindre möjligheter till att bedriva en högkvalitativ undervisning, säger han.

– Jag syftar bland annat produktivitetsavdraget. De har liksom inga pengar att röra sig med. Det känns som att det är uppenbart för de allra flesta att det bidrar till att kvaliteten på undervisningen då blir lägre. 

Han syftar främst på grundskolan, men tar sedan upp utbildningsminister Mats Perssons meddelande om att inga fler universitet kommer att utnämnas, vilket LS och LUF tidigare skrivit om i Svenska Dagbladet.

– Forskningen behöver koncentreras mer om man ska hålla den höga kvaliteten som vi vill att svensk forskning ska hålla, så vi blev glada över Perssons beslut, men vi vill gå längre, säger Snabb.

LS vill kartlägga hur kvaliteten ser ut på de olika lärosätena, för att se vilka som ska kunna behålla sin status som universitet.

Han anser att LS och moderpartiet i generella drag har en väldigt bra samsyn.

– Däremot tycker vi att de är för fega. Ett exempel är ett förstatligande av skolan som vi fört i flera år men som aldrig blir av. Jag tror det är väldigt viktigt att våga driva den politik som man blivit vald för att driva. 

”Det borde vara lika lätt att studera i Frankrike och Spanien,
som det är i Luleå och Göteborg”, säger Hannes Snabb.
Foto: Neomi Algani

Ett område där Hannes Snabb upplever en större samstämmighet med L är synen på EU. Han står själv som nummer 36 på Liberalernas lista och kommer att bedriva kampanj för Simona Mohamsson (L) som står på plats 3. Han träffar ett stort antal väljare, i synnerhet studenter.

– Vi ser EU som ett fantastiskt verktyg för studenter, och då syftar jag allra främst på Erasmus plus.

Erasmus plus är EU:s program för internationellt samarbete för bland annat utbildning. LS vill inkludera fler länder i programmet och öka dess budget. De vill även ha en gemensam plattform för universitetsantagning likt den som finns i Sverige.

– Man ska slippa separata antagningsprocesser i varje land man vill studera i. Det borde vara lika lätt att studera i Frankrike och Spanien, som det är i Luleå och Göteborg.

Ett gäng studenter vid bordet bredvid oss virar in sig i sina halsdukar och rör sig mot kylan utanför LUX:s portar. 

Vi pratar om artikeln i Lundagård om S-studenters ordföranden Elfva Barrio. Förra året införde Chalmers tekniska högskola ett förbud mot affischering och politiska manifestationer, som sedan drogs tillbaka. 

Elfva Barrio anser att förbudet var något negativt. Hon vill förändra högskoleförordningen för att markera politiska föreningars rätt att vara på universitetsområdet. Hannes Snabb håller med om att det är viktigt att studentföreningar ska få befinna sig på campus.

Varför är det viktigt?

– Studentdemokratin! Vi ser att många formar sitt politiska engagemang när de är unga, och träffar man aldrig på studentförbund så är det lätt hänt att man istället dras med i algoritmer på internet.

Elfva Barrio menade också i samma artikel att fler viktiga, tunga aktörer bör ta ställning mot Israel på grund av kriget mellan Israel och Hamas. Hannes Snabb anser däremot att Lunds universitet, som inte tagit ställning, gör rätt.

– Universitetet ska inte agera som politiska organisationer. Däremot ska forskare och studenter såklart få göra sina röster hörda om de vill göra det, man måste skilja på enskilda forskare och universitet som myndigheter.

Förmiddagen går över i eftermiddag och lokalerna töms sakta men säkert på studenter. Hannes Snabb berättar att han senare ikväll ska på Studentafton som besöks av statsminister Ulf Kristersson.

– Sedan följer jag med mina vänner ut på någon bra krog. Vi får se vad som är öppet, det är ju ändå onsdag!