DEBATT: Nu svarar nationerna

- in Debatt

I ledaren till Lundagård nummer 3 2024 riktade redaktör Elmer Rikner kritik mot Lunds nationers mediahantering, specifikt i relation till Lundagård. Nu svarar kuratorerna från alla nationer inom studentlundssamarbetet. Relationen till media är en tvåvägskommunikation, där båda parter bär ett lika stort ansvar i att bemöta den andre med respekt och välvilja, menar de svarande.

Hej Lundagård! Kul att ni hör av er. Vi har också tänkt på kommunikationen mellan oss. Tack för att ni äntligen tog tag i saken!

Det är vi, nationerna. Vi ses lite då och då på fester eller när vi gör något snedsteg, men vi är mer än så. Våra föreningar samlar tusentals studenter som vill lägga ner lite tid vid sidan av studierna, ideellt, på att skapa sina bästa studentår. Lite mer Torslanda Scoutkår än O’Learys AB. Det gör att vi på många sätt inte är perfekta utan vi stretar oss fram i jakten på förbättring och ibland är det lite jobbigt att erkänna. Vi löser inte heller alla problem själva utan samsas och kompletterar varandra i att ge studenter ett så bra studentliv som möjligt. Det betyder att vi alla inte gör allt utan att vi tillsammans skapar en helhet. Det gör det märkligt att lyfta en nations arbete med tillgänglighet som allmänt gällande eller att särskilja vissa nationer som ”helt okej” när de andra inte tillskrivs något.

Journalistik är en förtroendebransch på många sätt. Framförallt är det ett sätt för organisationer att få sitt förtroende prövat genom att de granskas och läsarna får själva, efter en objektiv beskrivning, ta ställning kring det. Det är bra att bli granskade så att vi ständigt kan utveckla oss, och studentlivet i Lund till det bättre. Men för att det ska funka krävs ett annat förtroende, till tidningen.

Det är lite knepigt att svara på frågor som inte verkar ställas för att förstå hur våra verksamheter funkar utan endast för att hitta brister. Eller när vi skickar pressmeddelanden men möts av tystnad. Eller när vi ändå ställer upp men våra uttalanden blir felciterade eller satta i ett helt annat kontext.

Det är därför vi gärna svarar på mejl i stället för att ta alla frågor över telefon. Vi behöver ibland lite tid för att hitta svaren men vi vill också vara säkra på att ni får med det vi menar, inte bara det ni hör. En gest som inte ska behövas om man kontaktar pressavdelningen på en myndighet men som vi förfestade 20-åringar uppskattar.

Ni på Lundagård är otroligt duktiga på att få spridning i andra kanaler och i riksmedia vilket är väldigt roligt! Som studentlivskollegor blir vi glada och stolta över vad Lunds studenter kan göra. Men med stor upplaga följer stort ansvar. För många är Lundagård den enda inblicken in i studentlivet i Lund och när saker felciteras eller blir tagna ur kontext riskerar det att skada oss alla. Som när Omni tolkade er artikel ”Spår av kokain på nio nationer” i er senaste upplaga som att ”Kokain är vanligt förekommande i Lunds studentliv.” Det gör oss lite illa till mods när vi ska svara, vi vet helt enkelt inte hur artikeln kommer att tolkas.

Vi, precis som ni, är amatörer i den mest positiva bemärkelsen. Vi är alla studenter som fått möjligheten att bidra till något större än oss själva och lära oss på vägen. Men tillsammans kan vi lära oss ännu mer, om oss själva och varandra. Vi föreslår därför att ni kommer förbi på en kaffe under expeditionstid nästa gång ni är nyfikna på vad vi sysslar med, så börjar vi där.

Inga kommentarer i övrigt.

Allt gott,

Era vänner nationerna

Östgöta nation, Agnes Morano, Qurator

Västgöta nation, Felix Samuelsson, Qurator

Lunds nation, Ludvig Löfqvist, Kurator

Malmö nation, Patrik Utterström, Qurator

Helsingkrona nation, Sigge Meurling, Kurator

Sydskånska nationen, Noa Liungman, Qurator

Kristianstad nation, Tora Paulsson, Qurator

Blekingska nationen, Elsa Hagström, Qurator

Göteborgs nation, Gustaf Boström, Qurator

Hallands nation, Victor Soomus, Qurator

Kalmar nation, Hedda Ljunggren, Qurator

Wermlands nation, Carl Pihlsgård, Kurator