Fallosofiockupation på Stadsbiblioteket

- in Nyheter
@Lundagård

Böcker med föråldrad syn på könsroller förses med varningstext.

Flera verk på Stadsbiblioteket i Lund har nu märkts med texten “Queerhälsoinstitutet varnar: denna bok medför en osund syn på könsroller”.

Bakom aktionen ligger den nybildade gruppen Hardqueer.

Inspirerad av ockupationsyran i Lund intog den politiska gruppen Hardqueer filosofihyllan på Stadsbiblioteket i Lund. Eller som Hardqueer kallar den, fallosofihyllan.

Lina Lund är medlem i den nystartade gruppen och initiativtagare till stadsbiblioteksaktionen.

– Idén kom för någon månad sedan. Jag spenderar mycket tid på bibliotek eftersom jag är student och blev väldigt irriterad över den ständiga kategoriseringen, speciellt då jag letade efter filosofiska verk. Vi i Hardqueer har ett intresse av att nedmontera kategorier som man, kvinna, homo, hetero, gammal och ung. Då föddes idén om fallosofin, för att betona den manliga dominansen som finns på filosofihyllan.

Konstruerade kön

Aktionen har genomförts genom att böcker med speciellt föråldrad syn på könsroller har märkts med varningstext. Utformningen av texterna påminner om Folkhälsoinstitutets varningar på cigarettpaket.

I böckerna har Hardqueer också placerat flygblad där ordet fallosofi definieras.

”Fallosofi (tidigare benämning filosofi). Namnet på den (o)vetenskapliga disciplin som med avsikt att framställa en sammanhängande världs- och livsåskådning sysselsätter sig med samtal om MANsklighetens framsteg och förnuft”. Det är första stycket i definitionen av fallosofi.

Räknas inte

Förutom tveksamma passager om kvinnor i böckerna på hyllan för filosofi finns det också en brist på böcker skrivna av kvinnor, menar Lina Lund.

– Filosofer som Judith Butler och Monica Wittig som är väldigt stora och hippa i mer samtida kretsar är förpassade till hyllan för könsrollsfrågor. De har dekonstruktionen av de konstruerade könen som utgångspunkt för sitt tänkande och därför räknas inte de som filosofer, säger Lina Lund och fortsätter:

– Om man nu ska ha en kategori som filosofi som diskuterar människans varande tycker jag absolut att de ska ha en plats där, säger Lina Lund.

Text: Helena Stenkvist
Foto: Amelie Herbertsson