Statsvetare: Osäkerheten hotar inte högskolan

- in Nyheter
@Gustaf Eriksson

Trots att det ännu inte är klart hur regeringen kommer se ut är högskolan inte i fara, åtminstone inte så länge Sverigedemokraterna hålls utanför samarbetet.

– Båda blocken värderar högskolan mycket högt, säger statsvetaren Nils Gustafsson.

Slopat obligatorium, studieavgifter och förändrade antagningsregler. Den borgerliga alliansen har genomfört tämligen genomgripande förändringar av högskolan under mandatperioden som gått. Efter att alliansen kammade hem flest röster i söndagens val kommer reformarbetet sannolikt att fortsätta, även om regeringssituationen fortfarande är oklar.

– Jag utgår från att förändringarna av högskolan kommer fortsätta, men alliansen måste hitta stöd för det någonstans, säger Anders Sannerstedt, statsvetare vid Lunds universitet.

Hans kollega Nils Gustafsson menar att det är Miljöpartiet som ligger närmast alliansen i utbildningsfrågorna.

– Högskolepolitiskt har Miljöpartiet mycket gemensamt med alliansen. Men Socialdemokraterna ligger inte heller så långt ifrån, säger han.

Satsar på stora universitet

Bland alliansens mer långsiktiga reformambitioner brukar särskilt ökat självstyre för universiteten, högre utbildningskvalitet och mer resurser till grundutbildningen lyftas fram.

De rödgröna betonar att fler ska få möjlighet till högskoleutbildning, att antalet vägar in till den högre utbildning ska öka och att studiemedlet ska bli generösare.

– Det finns flera skiljelinjer mellan Socialdemokraternas och alliansens politik för den högre utbildningen. Något som står helt klart är att Socialdemokraterna avsätter mindre pengar till högskolan, säger Anders Sannerstedt.

– Jag tycker att man kan se att alliansen tenderar att satsa mer på de stora universiteten än de rödgröna, säger Nils Gustafsson.

”SD ointresserade av högskolan”

Men oavsett de skillnader som finns anser de båda statsvetarna att den osäkra parlamentariska situationen inte hotar högskolan, åtminstone inte så länge Sverigedemokraterna hålls utanför samarbetet.

– Båda blocken gillar högskolan och erkänner vikten av en välfungerande utbildning. Högskolan kommer prioriteras högt oavsett om vilken regeringslösning det blir, säger Nils Gustafsson.

Men detta gäller bara så länge Sverigedemokraterna inte får något inflytande.

– De verkar inte vara så intresserade av högskolan. Men i nuläget ligger det väldigt långt bort att SD skulle få någon stor betydelse för den högre utbildningen, säger Nils Gustafsson.