Lund kan förlora hälften av de utländska studenterna

På grund av studieavgifterna minskade antalet utländska sökanden till Lund med 70 procent inför höstterminen. Men raset verkar inte bli fullt så kraftigt. Nu står det klart att antalet antagna internationella studenter har minskat med 22 procent jämfört med förra hösten.

Nu har tiden för att söka och betala anmälningsavgift för att läsa i Lund i höst gått ut för de utomeuropeiska studenterna, som från och med den 1 juli måste betala för att studera i Sverige.

I januari kunde Lundagård berätta att antalet ansökningar från internationella studenter minskat med omkring 70 procent. Men det slutgiltiga raset verkar inte bli fullt så stort.

Lund står sig väl

Enligt Richard Stenelo, ansvarig för universitetets arbete med studieavgifter, har antalet antagna studenter minskat med 22 procent jämfört med höstterminen 2010.

– Minskningen verkar inte bli så stor som vi hade befarat. Lund klarar sig bättre än andra svenska lärosäten, säger han.

Trots detta menar Stenelo att Lund i slutändan kan komma att förlora så många som hälften av de internationella studenterna.

Otillräckliga stipendier

En orsak till att antagna utländska studenter inte påbörjar sina studier kan vara regeringens stipendiepengar. Lundagård har tidigare berättat att prorektor Eva Åkesson dömer ut stipendierna som otillräckliga. De pengar som universitetet fått räcker enbart till 18 studenter.

Rektor Per Eriksson har tidigare efterlyst stipendier från företag i regionen för att mildra problemet. Universitetet har också startat upp en egen stipendiefond.