Högsta domstolen ger student rätt

- in Nyheter

Under flera år har tvisten mellan den amerikanska studenten Connie Dickinson och Mälardalens högskola pågått. Nu ger Högsta domstolen henne rätt att få tillbaka sin studieavgift för utbildningen som bedömdes vara undermålig.

Mellan 2011 och 2013 studerade Connie Dickinson matematik vid Mälardalens högskola. Som student och icke-EU medborgare påverkades hon av regleringen som infördes höstterminen 2011, gällande anmälnings- och studieavgifter. Den nya regleringen resulterade i en studieavgift på 170 000 kronor som Connie Dickinson betalde. Men efter att hon avslutat studierna bedömde Universitetskanslersämbetet utbildningen som undermålig och Connie Dickinson ville därför ha studieavgiften återbetald. Något som Mälardalens högskola bestred med hänvisning till att det inte fanns någon laglig grund för ersättning men nu har Högsta domstolen beviljat begäran.

– Hon känner sig glad, säger Johannes Forssberg som varit Connie Dickinsons ombud under rättsprocessen tillsammans med Fredrik Bergman från Centrum för Rättvisa.

– Det har varit en lång process som hon har drivit under flera år så att det nu kommer ett avslut är en lättnad, säger Johannes Forssberg.

Johannes Forssberg. Foto: Hamid Ershad Sarabi

Tvisten resulterade i ett antal vändor i domstol innan den slutligen gick till högsta instansen. I dag har Högsta domstolen meddelat den slutgiltiga domen som ger Connie Dickinson rätt i frågan och fastställer att hon har rätt till ersättning av två tredjedelar av studieavgiften. Domen är den första i sitt fall och kommer bli prejudicerande i andra mål.

– Jag är väldigt glad över domen, säger Johannes Forssberg och fortsätter.

– Vi har känt att det har funnits ett intresse för domen eftersom den är väldigt viktigt för andra personer som är i liknande situationer. Mälardalens högskola har hävdat att de inte har något rättsligt ansvar gentemot studenter de säljer utbildningar till. Men högskolan måste se till att utbildningen har godtagbar kvalité. Det är glädjande att Högsta domstolen tar avstånd från det synsättet. Enligt domen har betalande utländska studenter inte bara skyldigheter, de har rättigheter också, säger Johannes Forssberg

Om någon student från ett icke-EU land vill ha pengarna tillbaka för en utbildning de är missnöjda över vid Lunds universitet är det först via Antagningsnämnden som processen går. Därefter går ärendet vidare till juridiska avdelningen och ifall tvisten inte kan lösas där är nästa steg domstol.

Bengt Lundell, tidigare ordförande för Antagningsnämnden, har inte upplevt ett sådant fall vid Lunds universitet.

– Det har inte funnits något fall av den typen. Det fall som jag minns handlade om att en utländsk student ville avbryta sina studier efter en termin och då beviljade vi det ärendet. Studenten fick tillbaka studieavgiften för den kommande terminen, säger Bengt Lundell.

Bengt Lundell är dock tveksam om domen kommer att påverka antalet ärenden vid Lunds universitet.

– Jag tror inte att att det kommer öka antalet anmälningar. Idag har alla universitet och högskolor kvalitetskontroller så risken att utbildningar brister är små.    

Fakta studieavgifter

Höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå på universitet och högskolor i Sverige. Dessa avgifter gäller för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz.