Studenterna som iscensatte slavhandeln anmälda

Trots att rektor Per Eriksson gjort klart att universitetet inte har något mandat att agera har nu har de fyra studenter som arrangerade en fejkad ”slavauktion” på Hallands nation anmälts till disciplinnämnden.

På tisdagen kom en anmälan in till universitetets rektor Per Eriksson och chefsjurist Susanne Kristensson. I den sju sidor långa skrivelsen begär Sonny Gondwe, Lillian Bailey, Mariam Carlsson Kanyama och Isac Mekonen, alla studenter vid Lunds universitet, att disciplinnämnden stänger av eller varnar de fyra personer som arrangerade den fejkade ”slavauktionen” på Hallands nation.

I anmälan skriver studenterna: ”Vi som anmäler gärningen har samtliga afrikansk bakgrund. Gemensamt för oss härutöver är att vi känner att vår värdighet kränkts genom gärningen på ett inte obetydande sätt, med en dålig studiemiljö som följd på grund av gärningens segregerande verkan. En sådan studiemiljö missgynnar studieprestationen. Vi som anmäler är inte de enda som blivit värdighetskränkta. Det finns fler studenter med relevant etnisk tillhörighet vid Lunds universitet som känner sig kränkta, men som i rädsla för repressalier valt att inte delta offentligt i den rådande debatten eller ansluta sig till oss i denna anmälan.”

”Angeläget att utreda universitetets ansvar”

Rektor Per Eriksson har tidigare gjort klart att disciplinnämnden endast har mandat att agera vid händelser som inträffar i universitetets lokaler eller i samband med utbildningen. Incidenter på nationer faller utanför Disciplinnämndens område, menar rektorn.

Anmälarna håller dock inte med. I skrivelsen hänvisar studenterna till såväl diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen som högskoleförordningen. Anmälarna påtalar att universitetet har ansvar för att skapa en trygg miljö för anställda och studenter där diskriminering och trakasserier motverkas.

Vidare menar kvartetten att det är angeläget att disciplinnämnden prövar om universitetet har ett ansvar att vidta åtgärder mot något studenter gör på nationer.

Rektor fattar beslut

Gällande rektorns inställning att det inträffande faller utanför Disciplinnämndens ansvar hänvisar anmälarna till en text av straffrättsprofessorn Nils Jareborg, som konstaterar att gärningar kan anses störa verksamheten vid universitetet oberoende av var de utförs.

Dessutom påtalar studenterna att nationerna har en nära koppling till universitetet.

Nu är det upp till rektor Per Eriksson att besluta om ärendet ska hamna på disciplinnämndens bord.