"Vi måste varna ungdomarna"

- in Nyheter
@Jacob Hederos

Högskolesverige monteras ner 2013. Det menar Prorektorn Eva Åkesson efter höstbudgetens presentation.

Det är omfördelningar och omprioriteringar som ligger i fokus. Det var budskapet som gavs från Statssekreteraren på utbildningsdepartementet, Peter Honeth  i samband med tisdagsmorgonens presentation av höstbudgetens inverkan på högskolesverige.

Lunds prorektor Eva Åkesson såg flera konsekvenser av den politik som regeringen presenterade under morgonen.

– 50 procentsmålet är övergivet, säger Eva Åkesson och syftar till att det politiska målet att 50 procent av varje årskull ska gå till högskolestudier dödsdömt.

– Detta kan verkligen anses som konstigt med tanke på att Sverige generellt sett håller en låg utbildningsstandard, om man ser till resterande OECD-länder, säger Eva Åkesson gestikulerades och fortsätter:

– Vi ligger någonstans i mitten och skvalpar, och med den förda politiken lär det inte ske någon förändring.

”2013 är puckeln”

Utifrån det budgetförslag som presenterades, uppgav Peter Honeth att runt 20 000 färre studenter lär antas till högskolan 2012-2013. Men Eva Åkesson, LTH:s rektor Anders Axelsson och studentrepresentanten i universitetsstyrelsen, Christian Stråhlman tror att det kan bli mer omfattande än så.

– Det blir nog snarare 30 000 färre platser, vilket nästan blir en minskning med 10 procent av den totala utbildningskvoten, säger Christian Stråhlman.

– Vi måste varna ungdomarna. 2013 är puckeln, sedan kommer det att bli mycket svårare att antas till högre utbildning, säger Prorektorn Eva Åkesson.