Journaliststudenter får fixa egen praktik

- in Nyheter, Studentliv

Journaliststudenter på Lunds universitet har tidigare fått hjälp av sin institution för att hitta praktikplatser. Men från och med den här terminen blir de uppmanade att ordna det på egen hand.

 

I institutionens datorsal sitter studenterna på fortsättningskursen i journalistik i sluttampen med projektet ”Jolu granskar”, där de under tre intensiva veckor arbetat med grävande journalistik i realtid. Under tiden ska studenterna numera ordna praktikplatsen till den avslutande terminen själva, där halva tiden ska tillbringas på en redaktion.

Sara Santesson är studierektor på institutionen för kommunikation och medier. Hon menar att det bara kommer att gagna studenterna i förlängningen att ta ansvar för sina egna praktikplatser.

– Det är en viktig del av studenternas praktik att ordna det själva, som ett sätt att lära sig att komma in på arbetsmarknaden.

Hon säger också att det är en betydande del av lärarnas tid som går åt till att ordna praktikplats, och menar att det är bättre om de lägger den tiden på själva utbildningen.

Hur har studenter och lärare reagerat på den här förändringen?

– Lärarna på kursen tycker att det är positivt. Studenterna får ju naturligtvis coachning i hur man tar kontakt med arbetsplatser och ordnar praktik, under den här terminen har studenterna fått fixa det själva till hösten och vad jag vet är det klart för nästan alla.

Även om de flesta av studenterna i datorsalen inte ser några problem med förändringen, hörs även missnöjda röster.

– Det blir en nackdel för oss jämfört med andra högskolor och universitet. När jag har sökt praktik på ställen med högt söktryck har jag ofta fått svaret att de redan har vikta platser till journalisthögskolan i Stockholm eller Göteborg. Jag förstår absolut tanken med att vi ska lära oss ansökningsprocessen själva, men det blir en konkurrensfördel för de skolor som har vikta platser, säger Johanna Karlsson, som läser andra terminen på programmet.

Hon har svårt att förstå varför inte journalistutbildningen på Lunds universitet skulle kunna erbjuda något liknande.

– Jag önskar att vårt program hade gjort likadant, för då hade jag haft en mer rättvis chans helt enkelt.

Sara Santesson vidhåller dock att den nya lösningen är bättre för alla parter.

– Vi ser det snarare som en fördel för arbetsplatsen att praktikanten aktivt har sökt sig dit, och för studenten att ha etablerat en personlig kontakt med arbetsplatsen redan innan praktiken börjar.

Våren 2012 fick kandidatprogrammet i journalistik vid Lunds universitet omdömet ”bristande kvalitet” i en kvalitetsgranskning av Högskoleverket. För att undvika att förlora sitt examenstillstånd har institutionen arbetat intensivt med att göra om hela utbildningen.

– Det här med praktikplatserna är en av förändringarna när den nya versionen drar igång till hösten. Överhuvudtaget bygger vi upp utbildningen så det blir både mer forskningsanknytning och mer praktik, vilket vi kände att vi inte fick plats med inom tre terminer. Därför har utbildningen förlängts till att bli fyra terminer istället, och praktiken blir en hel termin av dessa, säger Sara Santesson.

Enkät:

Vad tycker du om ändringen att låta studenterna fixa sina egna praktikplatser?

Korrigering: Enligt programansvariga har utbildningen fortfarande platser vikta på vissa arbetsplatser, men uppmuntrar numera studenterna att ordna praktikplatserna själva.