"De sjungs bara när det är lämpligt"

- in Nyheter, Studentliv
@Ida Ölmedal

D-sektionens ordförande Philip Holgersson vill tona ner kritiken. Han säger att de kritiserade visorna är ”bastuvisor” som inte används i offentliga sammanhang.

 

 

Philip Holgersson understryker att visorna inte skrivits på D-sektionen och att de inte speglar medlemmarnas värderingar.

– Det är inte bra om folk blir kränkta oavsett vilken typ av visa det är. Men att sjunga visor på en sittning och att ha visor i ett arkiv, i en databas, är olika saker. De sånger som anses vara olämpliga är endast tillgängliga för medlemmar som är inloggade på hemsidan och det står att ”den här visan är olämplig”, säger han.

Fast ”Utvandraren”, som kritiserats för att vara rasistisk, är tillgänglig.

– Det är möjligt att den inte är indexad som olämplig. Det är den typen av översikt av vårt sångarkiv som vi får göra, vi får se över vilka som ska gå att komma åt utan att vara inloggad.

”I Met a Whore in the Park” och ”Theobald Tor”, som kritiseras för att vara sexistiska, finns även med i D-sektionens sångbok.

– Dock står alla visor som anses olämpliga under kategorin ”Bastuvisor”, vilket är kategorin för visor som inte ska sjungas på officiella event som arrangeras av D-sektionen, utan endast till exempel när man sitter i bastun och alla är med på vad som händer. De sjungs bara när det är lämpligt att sjunga dem, säger Philip Holgersson.

Philip Holgersson säger att sektionen kommer att ta hänsyn till kritiken när de ser över sina sångböcker.

Kommer sångerna att tas bort?

– Det kan jag inte svara på, eftersom jag antagligen inte är ordförande då. Jag vet inte när det här kommer att ske.

Han tillägger att sektionen har sångförmän som kontrollerar att inga ”bastuvisor” sjungs på sittningar.

– Vi är måna om alla typer av minoriteter och majoriteter. Om någon på en sittning på eget bevåg sjunger olämpliga visor blir det snabbt en tillsägelse.

Varför är det mer okej i bastun?

– Det är inte så att vi tycker det är okej att sjunga dessa visor bara för att man är i en bastu. Att sjunga dem i bastun associeras med att sjunga dem i ett privat sällskap och på eget initiativ av likasinnade personer. Som sagt anordnar sektionen aldrig evenemang där bastuvisor sjungs.

Philip Holgersson säger att han stött på medlemmar som tagit illa upp över kritiken mot D-sektionen.

– Många på sektionen känner sig utpekade som rasister och kvinnohatare därför att det finns texter i vår databas som har använts av personer på andra instanser som vi inte har någon koppling till och som vi inte står bakom.

Varför är visorna med över huvud taget, om ni uppfattar dem som problematiska?

– Vi ser på vårt sångarkiv som just ett sådant, ett arkiv av sånger. Detta är tänkt att fungera som ett e-bibliotek eller liknande elektroniska textsamlingar. De individer som väljer att nyttja sångerna ur arkivet är ansvariga för hur och när dessa framförs.

Vad skulle krävas för att ni skulle ta bort en sång?

– Att kritiken framförs på D-sektionen eller att folk missbrukar sångerna i anknytning till D-sektionen. Det känner vi inte att har gjorts här eftersom den sittningen som nämns inte var arrangerad av D-sektionen. I dagsläget ser jag inte att det kommer att ske eftersom vi är noga med att ha rätt lämplighet på sittningar. Vi upprörda över att ha knutits till detta, för vi jobbar hårt på att motverka det både på sittningar och officiella evenemang.

 

Efter publicering förtydligar Philip Holgersson att orsaken till att revideringen kommer att dröja är att den är ekonomiskt kostsam. D-sektionens webbarkiv är nu nedstängt för att ses över.