Hård kritik mot Malmö nation efter borttaget inlägg

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Hot, hat och avhopp. Stark kritik riktas mot Malmö nation sedan de valde att radera ett inlägg från sin Facebooksida som redogjorde för sexism och ofredande på nationens sittning.

I söndags publicerade en kvinna ett inlägg på Malmö nations Facebooksida. I inlägget redogjorde hon för hur illa hon och hennes vän hade blivit behandlade på nationens senaste sittning – av såväl en annan besökare som av sittningens ansvariga vakt.

Förklaringen: Borttaget på grund av hot
Inlägget fick genast en stor spridning och Malmö nation svarade under söndagen att en utredning skulle inledas under den kommande veckan.

Sedan raderade Malmö nation inlägget från sin Facebooksida.

Enligt nationens kurator William Personne togs beslutet att radera inlägget på grund av att hot ritakts mot aktiva personer på Malmö nation, däribland ansvariga vakter.

Reaktionerna på agerandet lät inte vänta på sig och Malmö nation fick under måndagen bland annat kritik från de utsatta kvinnorna – vilket nationen själva redogjort för i ett inlägg på Facebook.

Skribent lämnar nationstidningen
Men under onsdagen fick kritiken en ny vår.

Under dagen publicerades ett blogginlägg med rubriken ”Därför lämnar jag Malmö Nation”. Bloggaren redogör i inlägget för hur felaktigt han anser att Malmö nation har agerat.

Han väljer därför att lämna sitt uppdrag som skribent för Malmö nations tidning Gripen.

”Jag kan inte arbeta som skribent för en nation som går emot journalistikens absolut mest grundläggande principer – att tysta ner när något sådant här händer,” skriver han i inlägget och fortsätter:

”Den [historien] borde lyfts fram, man borde offentligt gått till grunden med det hela och – framför allt – borde man publicerat tjejernas text i nationstidningen.”

Lundagård har varit i kontakt med bloggaren, som dock avböjer från att kommentera sitt blogginlägg eller sitt beslut.

”Det jag vill säga är sagt i blogginlägget, det Malmö Nation vill säga är sagt på deras Facebooksida,” skriver han till tidningen.

Många kritiska mot nationens agerande
Men däremot finns det andra som tycker annorlunda. Blogginlägget har fått väldigt stor spridning och många väljer att uttrycka sin åsikt i fallet. Flera ställer sig bakom inlägget och riktar stark, i vissa fall aggressiv, kritik mot Malmö nation och dess agerande.

”Tack för att du uppmärksammat detta. Det här är ett gigantiskt problem (…). Jag har själv blivit misshandlad, hånad och förminskad av vakter på krogen när jag sagt ifrån för diverse sexuella övergrepp. Vakterna sprider otrygghet snarare än gör att tjejer känner sig trygga. Starkt att våga dela. Tack.” kommenterar signaturen Johanna.

”Bra att du tar ställning och att du visar ditt missnöje med att sluta. Önskar att fler hade haft ditt mod!” skriver en annan.

Folk backar även nationen
Det finns även personer som väljer att ställa sig på Malmö nations sida. Signaturen Anton skriver:

”Jag håller med om att inlägget, sannolikt, inte behövde tas bort. Men meningen ”De tog bort inlägget för att tysta ner händelsen” är ju din egen hypotes, inte ett faktum.

Ska Malmö Nation, som ideell organisation, sitta och modera varje inlägg de postar? Där hot (och framförallt andra vanliga kommentarer) postas med hög frekvens? Min personliga tes är att raderadet var ett förhastat beslut, efter att de såg hur många hatkommentarer som kontinuerligt kom.”

Kritiken sprider sig
Men kritiken håller sig inte bara till bloggens kommentarsfält.

Under onsdagskvällen dök ett inlägg upp på Malmö nations Facebooksida som redogjorde för nationen som ett ”otrevligt ställe som tillåter sexuella påhopp och i efterhand försöker tysta ner det. Kommer aldrig gå hit igen efter att jag hörde detta.”

Under torsdagsmorgonen har blogginlägget ”Därför lämnar jag Malmö Nation” nått över 4000 interaktioner på Facebook.

Lundagård har inte kunnat nå Malmö nation under torsdagsmorgonen, men fortsätter försöka under dagen.

”Detta är jättetråkigt”
Kuratorskollegiets ordförande Märta Skoglund är däremot tillgänglig och ser med oro på situationen och stämningen som har byggts upp.

– Det är jättetråkigt att detta skedde på Malmö nation och att händelsen har blivit så stor. Det känns som att mycket gamla frustrationer får utlopp, säger hon.

Hur agerar ni nu?
– Vi ska fortsätta på samma sätt. Vi diskuterar frågan och nationerna diskuterar det inom sina organisationer. Vi kommer ha ett förmöte på måndag där just denna frågan har en separat punkt. Det ligger jättemycket tanke bakom detta, säger hon och fortsätter:

– Det är tråkigt att människor har så mycket aggressioner och att ett beteende en person har drabbat en nation med 500 aktiva.

Hur tycker du att Malmö nation ska agera nu?
– Det är viktigt att de nu tänker igenom sina beslut noga och inte gör något förhastat. Det är väldigt svårt att göra något, i och med den stora aggression som har byggts upp. Vi försöker assistera Malmö nation på det sätt som vi kan. Jag har fullt förtroende för de aktiva på nationen och vet att de kan sköta detta, säger Märta Skoglund.

Skoglund förstår nationens agerande
När Lundagård pratade med Märta Skoglund under tisdagen förstod hon varför nationen valde att agera som de gjorde. När vi når henne under torsdagsmorgonen är inte åsikten förändrad.

– Jag har inte läst hotkommentarerna, så jag kan egentligen inte uttala mig huruvida det var rätt eller fel. Men om det var personhot tycker jag att det var ett rätt beslut. Vi kan inte ha personhot på våra Facebooksidor och med näthatskulturen som finns på sociala medier i dag finns risken att situationen kan eskalera, säger hon.

Malmö nations kurator William Personne menar att just hotkommentarerna fick nationen att plocka ner inlägget, men huruvida man kan publicera det i någon annan form är Märta Skoglund tvekande till.

– Det finns då en risk att ännu fler hotfulla kommenterar kommer upp igen. Vi måste skydda våra medlemmar och aktiva – och det var därför inlägget försvann från första början, säger hon.

Beklagar att rykten lyfts fram
I blogginlägget ”Därför lämnar jag Malmö Nation” lyfts inte bara kritik mot nationens agerande, utan det redogörs även för obekräftade historier från Malmö nations sittningar. Bloggaren lyfter bland annat fram en historia där han påstår att deltagare vid nationens ”ålagille” ska ha bollat en levande ål emellan sig.

Märta Skoglund tycker att det är olyckligt att sådana uppgifter får sådan stor spridning.

– Jag tror att detta är gamla rykten som lever kvar och kan vara från 10–15 år tillbaka. Malmö nation jobbar framåt och jobbar för att bli en bättre nation. Kuratorskollegiet jobbar ständigt med frågor om jämställdhet och drog- och alkoholpolicys för att utvecklas i takt med samhället, säger hon.

Lundagård fortsätter att söka Malmö nation under torsdagen.