Ny terminsindelning ska förenkla flytt mellan utbildningar

- in Nyheter

Från och med nästa läsår kommer en gemensam terminsstart gälla för hela universitetet. Det kan innebära problem för LTH som börjar sin termin med nollning en vecka innan övriga studenter.

Från och med höstterminen 2010 kommer en ny terminsindelning att gälla för hela Lunds universitet. Höstterminen ska påbörjas den måndag som infaller mellan 28 augusti och 3 september och pågå i 20 veckor. Efter det tar vårterminen vid och varar i sin tur i 20 veckor.

– Vi har haft en omfattande utredning och beslutat införa en gemensam terminsindelning enligt rekommendationer från Sveriges universitet och högskolors förbund.  Detta för att vi vill anpassa oss nationellt och för att det ska bli lättare att röra sig mellan olika högskolor och universitet vid till exempel byte av utbildning, säger Daniel Huledal, planeringssekreterare på universitetets studerandeenhet.

Har Lunds universitets terminer inte legat i fas med andra högskolor?

– Vi har försökt lägga vår höstterminsstart så nära den 1 september som möjligt. Men det har i själva verket varierat mycket inom universitetet.

LTH:s nollningsvecka hotad

Men de nya bestämmelserna passar inte alla. Enligt traditionen har LTH en introduktionsvecka med sociala aktiviteter för nya studenter. Sedan 2008 har teknologernas terminsstart börjat med nollning en vecka innan övriga universitetet. Detta bland annat för att markera högskolans ansvar för aktiviteterna under denna vecka. Men med en gemensam terminsstart så kan introduktionsveckan vara hotad.

– Mycket handlar om hur man definierar terminen. Det är fortfarande så att utbildningar kan ansöka om undantag om man har tillräckligt bra skäl. LTH har än så länge inte sökt om något undantag, säger Daniel Huledal.

I och med att man fortfarande kan ansöka om undantag, innebär beslutet någon egentligen förändring?

– Ja, med detta beslut kommer undantagen att bli mycket färre. Tidigare har det förekommit väldigt många ansökningar om undantag inom i stort sett alla fakulteter, säger Daniel Huledal.

Teknologkårens ordförande Christian Nilsson säger att man vill ha kvar det som det är i dag.

– Jag vill inte spekulera i vad som händer om vi inte får ett undantag, men förhoppningsvis kan vi fortsätta som förut.

Text: Erik Ottosson