Inget ekonomiskt stöd för Smålands

- in Nyheter

I och med kår- och nationsobligatoriets avskaffande har nu Lunds studentorganisationer ansökt om ekonomiskt stöd hos universitetsledningen. Alla utom Smålands nation.

Efter att kår- och nationsobligatoriet avskaffas den 1 juli har universitetet erbjudit sig att ge alla studentnationer 50 kr per helårsstudent i ekonomiskt stöd. Något som skulle ge en total summa på närmare 1,3 miljoner kronor per år.

Kontaktades aldrig
Nationernas samarbetsorgan, Kuratorskollegiet, ansvarade för en gemensam ansökan om stöd. I den kan man läsa att de extra pengarna är av stor betydelse för att nationerna ska kunna upprätthålla sin verksamheter. Men Smålands nation är inte med.
– Vi har inte kontaktat dem och de har inte tagit kontakt med oss. Vår ansökan om ekonomiskt stöd gäller för de nationer som är med i Kuratorskollegiet. Där har Smålands nation själva valt att stå utanför, säger David Magnusson, ordförande för Kuratorskollegiet.

Men i den ansökan som Lundagård tagit del av står det att samarbetsorganet söker som representant för samtliga 13 nationer.
– Vi uppmärksammade detta. Det är fel och vi har i efterhand arbetat för att få det rättat, säger David Magnusson.

Ändå inte aktuellt
Han betonar att Smålands nation själva inte har varit intresserade. Men även om de hade varit det, skulle en gemensam ansökan ändå inte vara aktuell.
– Pengarna som ska delas ut till nationsverksamheten tas från grundutbildning och forskning. I tidigare samtal med Smålands nation har de förklarat att ett stort antal av deras medlemmar inte är studenter, säger han.

Smålands nationsombud Jenny Larsson och David Winge vill inte kommentera David Magnussons resonemang, men förklarar att de inte är oroade över det uteblivna ekonomiska stödet. I ett skriftligt uttalande förklarar de att: ”Vi på Smålands nation har en välfungerande strategisk plan för vår organisation och dess ekonomiska framtid”. Man vill dock inte kommentera huruvida nationen kommer att försöka söka pengar på egen hand eller ej.

Kuratorskollegiets ansökan presenteras för universitetetsstyrelsen den 15 april.

Text: Anders Norrman