Frisques fel: Blev inte utvisad

- in Nyheter, Studentliv
@Gustaf Eriksson

På grund av att Migrationsverket inte utvisade Jenica Frisque ur landet kan inte Migratonsdomstolen pröva hennes överklagan. Det är därför hon nu nekas uppehålls- och arbetstillstånd.

Det var i juni som Lundagård avslöjade att Jenica Frisque hade fått sin ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd avslagen.

Anledningen var att Migrationsverket ansåg att hennes heltidsarvodering på 11 872 kronor i månaden före skatt inte gick att försörja sig på. Detta trots att du som student får klara dig på drygt 8 000 kronor i månaden från CSN.

– Det är ju intressant att de anser att man inte kan försörja sig på den lönen när man har betydligt blygsammare inkomster som student, konstaterade Samhällsvetarkårens dåvarande ordförande Jenny Pobiega.

Hela presidiet fick högre lön

För att bevilja uppehållstillstånd kräver Migrationsverket att den sökanden har en månadsinkomst före skatt på minst 13 000 kronor.

I september kunde Lundagård berätta att Samhällsvetarkårens fullmäktige beslutat att höja hela presidiets lön för att Jennica Frisque skulle komma över lägstanivån.

Med det skulle det sista formella hindret vara överstökat, och Jenica Frisque överklagade Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen.

Nu har dock domstolen meddelat att man avvisar överklagandet gällande arbetstillståndet, och avslår överklagan om uppehållstillstånd.

Orsaken är att Jenica Frisque inte har utvisats ur landet.

Kan inte pröva

När Jenicas ansökan om uppehålls-och arbetstillstånd avslogs i början av juni beslutade Migrationsverket att inte utvisa henne på grund av att hennes uppehållstillstånd som gäststudent inte gick ut förrän månadsskiftet juni/juli.

Nu skriver Migrationsdomstolen att överklagandet inte kan prövas eftersom Migrationsverkets beslut inte följts av att Jenica utvisats.

Domstolen skriver att: ”Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om arbetstillstånd endast överklagas om frågan om arbetstillstånd har behandlats i samband med ett beslut om avvisning eller utvisning.”

Gällande Jenicas ansökan om uppehållstillstånd menar Migrationsdomstolen att den är beroende av att hon får arbetstillstånd. Eftersom domstolen inte kan pröva den frågan, kan heller inte uppehållstillstånd beviljas.

Därför avslår Migrationsdomstolen Jenica Frisques det överklagandet.

Lundagård har utan framgång sökt ansvariga på Migrationsdomstolen för en kommentar.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.