”Ibland liknar det trakasserier”

- in Nationer, Studentliv
@Gustaf Eriksson

Efter att grannar klagat på nedskräpning har kommunens tillståndsenhet öppnat ett tillsynsärende mot Malmö nation. Nu har nationen tagit fram en handlingsplan för att komma till rätta med problemet.

– Vi tar det naturligtvis på största allvar, men det känns som vi får en väl stor del av skulden, säger kurator Niclas Bergström.

Under de senaste veckorna har klagomålen på oväsen och nedskräpning återigen börjat strömma in till kommunens tillståndsenhet från människor som bor i närheten av Citynationerna.

Allra mest klagomål har riktats mot Malmö nation.

Det är så skräpigt att det inte går att visa upp vägen till nationen för någon som inte bor i Lund utan att skämmas. Det menar en upprörd granne i ett brev till kommunens tillståndschef Annika Landfors. En annan kräver att nations alkoholtillstånd återkallas.

Nu har kommunen öppnat ett tillsynsärende mot nationen.

– Det är framförallt några som bor en bit bort som klagar, och de vänder sig ofta direkt till kommunen i stället för att ta upp det med oss. Men vi tar det naturligtvis på största allvar. Det är allvarligt att folk inte trivs med det vi gör, säger Malmö nations kurator Niclas Bergström.

Depositionen höjs kraftigt

Nu har nationen sjösatt en ny handlingsplan för att komma tillrätta med nedskräpningen.

I den fastslås bland annat att samarbetet med närbelägna Challes pizzeria ska stärkas och att rutiner för akutstädning ska upprättas efter stora evenemang.

Nationen kommer även att försöka få kommunen att sätta upp fler papperskorgar i området.

– Nu i veckan ska jag ha ett möte med kommunen för att få en bild av vilka rutiner de har för städningen. Det vore jättebra om de kunde sätta upp fler papperskorgar, för nu finns det väldigt få och då blir det lätt att man slänger saker på marken, säger Niclas Bergström.

Av planen framgår också att depositionsavgiften för bostäderna på nationen kommer höjas rejält.

I ett slag höjs den från 400 till 2 000 kronor från och med 1 januari.

– Depositionen har nog varit 400 kronor sedan hyran var 400 kronor per månad. Det måste ha varit någon gång på 60-talet, när husen var nya. Jag tycker att den nya avgiften är rimlig. Vi vill inte att den ska vara för hög, men den måste samtidigt vara verkningsfull. Annars blir det meningslöst, säger Niclas Bergström.

Är de som bor på nationen vårdslösa med sina bostäder?

– Nej, det tycker jag inte. Men det är klart att det ibland är skräpigt i korridorerna. Detta handlar dock mer om att det ska kosta att ha sönder någonting.

Nedskräpning i hela kvadranten

Lördagen den 6 oktober besökte kommunens tillståndsenhet Malmö nation. Då riktades särskild uppmärksamhet på nedskräpningen i området.

I rapporten konstateras att mycket fimpar ligger på marken utanför entrén. I närheten ligger också en krossad glasflaska. Efter en promenad i kulturkvadranten skriver kommunen att:

”Vid en runda i hela kvarteret påträffas totalt 15 burkar, glas och flaskor. Tillståndsenhetens bedömning är att detta skräp lämnats kvar av ungdomar som rört sig i kvarteret till och från olika fester samt att det inte går att hålla någon enskild nation ansvarig för skräpet i vart fall inte utifrån alkohollagens bestämmelser.”

Den bilden bekräftas av kommunens tillståndschef Annika Landfors. I ett mejl till Lundagård skriver hon:

”Utifrån vad som framkom vid detta tillfälle är det enligt min uppfattning svårt att dra slutsatsen att skräpet genereras av någon särskild nation”.

Kommunen har skickat en remiss till polisen, och avvaktar svar på den innan den slutgiltiga bedömningen görs.

”Vi gör det vi kan”

Malmö nations kurator Niclas Bergström tycker att nationen under hösten har fått en alltför stor del av ansvaret för nedskräpningen i kulturkvadranten.

– Vi får en väl stor del av skulden. Vi ska naturligtvis göra det vi kan för att komma tillrätta med problemet, men mycket av de klagomål som riktas mot oss har vi egentligen inte alls med att göra.  Vi jobbar dygnet runt för att försöka hålla så rent som möjligt, och vår jourtelefon är alltid bemannad. När grannar ringer och skriker och är otrevliga känns det inte så konstruktivt. Ibland känns det som att det börjar likna trakasserier, säger han.

Är du orolig för nationens utskänkningstillstånd?

– I nuläget känner jag ingen jätteoro. Men man måste alltid jobba med klagomål som kommer in. Så länge vi har rutiner som fungerar är jag inte orolig för det, säger Niclas Bergström.