Lundaforskare kan lösa influensavirusens gåta

- in Nyheter

Vid jul väntas många insjukna i årets influensa. På Lunds universitet finns det forskare i The proton channel group som försöker att stoppa virusen.

För Lundagård berättar handledaren Sindra Peterson Årsköld om nyckeln, en kanal som heter M2.

– Det stora problemet i dag är att virusen börjar bli resistenta. De läkemedel som hämmar spridingen av gamla influensavirusen fungerar inte på de nya, säger Sindra Peterson Årsköld.

I stället tittar forskargruppen på hur virusen ska oskadliggöras. Studierna görs på en detaljerad nivå av virusens beståndsdelar.

De intresserar sig för den molekylära kanalen M2. Målet är att klargöra hur M2-kanalen fungerar och hur den kan stängas. Det är öppnandet av den kanalen som triggar virusets infektion av människoceller.

The proton channel group tittar på hur man blockerar M2-kanalen, eftersom den kanalen finns i alla typer av influensavirus.

– Det kan leda till nya läkemedel som kan stoppa de nya influensavirusens spridning, säger Sindra Peterson Årsköld.

Smittan startar i M2-kanalen

En cell har ett ytskikt – ett membran, som skyddar den mot den yttre omgivningen. M2-kanalen är inbäddad och löper genom hela membranet. Smittoprocessen börjar med att kanalen släpper igenom ett ämne som triggar en serie reaktioner, som skjutsar in virusets gener i den friska cellens kärna. Cellen blir smittad, börjar producera nya viruspartiklar och kroppen blir sjuk.

Nya ämnen i processen

Tidigare har man trott att M2 bara släpper igenom ett ämne som hjälper viruset att smitta människocellen. The proton channel group har upptäckt att det finns två ämnen till i processen. Det ökar förståelsen för hur M2-kanalen fungerar.

Så småningom kan det leda till att man lyckas blockera den.

När tror ni att vi kan få nya läkemedel mot influensavirusen?

– Forskningsfältet rör sig fort nu. M2 är ett av flera sätt att angripa virus på, så inom fem-tio år kan jag tänka mig att vi ser nya läkemedel.