Q: Emma Jangö (Kr)

- in Q

Supersocial socionom från Skärgårdsdoktorns hemmaviste Dalarö som kom till Lund för att bli pol.mag. men lämnade Eden för Krischan. Resan gick från stekvänderi via en utstuderad post som PQS och ständig bordsplacerare till skrivbordet på AF:s tredje våning.

Tjänstgjorde som ombudsman i två mandatperioder, till glädje och lycka för den lokala personalen. Hjärnan bakom Studentlund. Karnevalens festmästare. Rekordhållerska i antal krängda öl.

Som ombudsman omgav hon sig ständigt med sina ledamöter, ofta så till den grad att hon inte fick någonting gjort utan jobbade på natten, det senare bekräftat på ett helt uppslag i din lokala studentblaska.

Tål inte pärmar med olika färger, bestick som ligger i fel ordning och att karnevölsburkens omkrets är en millimeter för liten. Älskar julen, havet och IKEA.

Q föll så för årstidens trängtan och kvad:

Midvinternattens köld är hård

Trädet gnistra och glimma

Kajorna tystnat i Lundagård

Domen slår midnattstimma

Månen vandrar sin tysta ban

Syns ej alls från den upplysta stan

Lunda springer på taken

Emma förblir ännu vaken

Gömmer sig still på sitt forna kontor

Ensam i borgens hjärna

Livet hon levde fram tills i fjor

Levde hon här som en stjärna

Hon som var damernas gullegris

Har där betalat sitt själsliga pris

Studentlund fick ingen förrycka

Det blev hennes största lycka

Tyst är den röst vars studentliv är all

Går mot studentfinalen

På borgen kan man dock än giva skall

för AF och karnevalen

Festmästeriet förblir i den dröm

Som aldrig försvinner i tidens ström

Edilen smyger på taken

Emma förblir ännu vaken