Många frågetecken kring nya lärarutbildningen

- in Nyheter, Studentliv
@Jacob Hederos

Oklart ansvar, färre ämnen och studiesociala frågetecken.  Den högprioriterade lärarutbildningen ser inte ut att få någon enkel start.

I början av september kommer runt 100 studenter att börja ämneslärarutbildningen i Helsingborg. Men mycket runtomkring utbildningen är fortfarande osäkert.

Tidigare i veckan fick Lunds universitet och Kristianstads högskola beskedet att endast 25 av 46 ämnen som lärosätena önskade examensrätt i fick godkänt av Högskoleverket. Nu tvivlar studentrepresentanterna på att utbildningen kommer att få lika stor attraktionskraft som planerat.

– Vi har stått i startgroparna hela tiden, men nu förändras förutsättningarna, och det kommer säkerligen också påverka söktrycket till utbildningen, säger Hanna Gunnarsson, ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren, HTS.

Oklar situation för kårerna

Lärarutbildningen kommer att bedrivas i Helsingborg, Lund och Kristianstad, något som ställer nya krav på flexibilitet hos studentrepresentanterna.

Efter Högskoleverkets beslut kommer nu diskussionerna mellan de berörda kårerna och studentföreningarna intensifierats.

Bland studentkårerna i Lund blir det förmodligen vi som har ett huvudansvar för utbildningen, tillsammans med Kristianstads studentkår, men många av ämnena ligger under andra kårer, så någon gemensam lösning måste också ordnas, säger HTS-ordföranden Hanna Gunnarsson.

– Om jag skulle gissa så verkar det vara aktuellt med en sektionslösning, där lärarutbildningen blir en egen sektion under flera kårer, säger Pär-Ola Nilsson, Samhällsvetarkårens vice ordförande med ansvar för Campus Helsingborg.

Pendelparanoia i studentlivet

Helt utbyggd planeras lärarutbildningen att omfatta runt 800 studenter. Det studiesociala livet i de tre orterna, med bland annat Stampus i Helsingborg och nationerna i Lund, ska också samordnas för att möta studenternas behov.

– Det är också  en av detaljerna som kommer att diskuteras framöver. Då lärarstudenterna kommer att behöva pendla, måste vi också kunna erbjuda ett passande studentliv för deras behov, säger Hanna Gunnarsson.

Ytterligare examensmöjligheter

Efter programstarten väntar också planeringen för starten av den kompletterande lärarutbildningen, där studenter som redan har ämneskompetens ska kunna bygga ihop sin lärarexamen vid ett senare tillfälle.

– Många studenter kommer på senare i sin utbildning att de är sugna på att ta lärarexamen, och då vill vi också kunna erbjuda den möjligheten. Men det får vi nog i lärosätena vänta med tills vi fått igång programmet. Troligen blir det först efter något år som detta sker, säger Hanna Gunnarsson.