Apotekarutbildningen startar i Lund nästa höst

- in Studentliv
@Gustaf Eriksson

Höstterminen 2012 kommer de första apotekarstudenterna att börja sin utbildning i Lund.

Nu har medicinska fakultetens styrelse fattat beslut om utbildningsplanen för apotekarutbildningen. Hösten 2012 hälsas de första 40 studenterna välkomna till programmet.

Apotekarutbildningen är femårig och kommer att ges vid den medicinska fakulteten. Delar av utbildningen kommer dock att bedrivas vid Köpenhamns universitet.

Läkemedel i fokus

Apotekarprogrammet i Lund kommer att ha två profilområden: Läkemedel som produkt och läkemedel i vården. Enligt ett pressmeddelande från universitet kommer utbildningen att bli unik i Sverige. Den kommer även att bli den första medicinska grundutbildningen i Lund som delvis bedrivs i Köpenhamn.

Ska bli ”spindlar i nätet”

Det var 2010 som Lunds universitet fick tillstånd av Högskoleverket att utfärda apotekarexamen. Ansvariga för utbildningen hoppas att det tydliga betoningen på läkemedel kommer ge de färdiga apotekarna god kunskap om framställningen av läkemedel.

– Tanken är att den färdiga apotekaren kommer att vara spindeln i nätet som kan hela processen när man tar fram ett nytt läkemedel, säger Göran Thomé som ingår i planeringsgruppen, i ett pressmeddelande.

Utbildningen kommer också att dra nytta av den breda kompetensen som finns på universitetet.

– Tack vare att vi utnyttjar Lunds universitets samlade kompetens inom läkemedelsområdet kommer vi att kunna erbjuda en riktigt bra utbildning, fortsätter Göran Thomé i pressmeddelandet.