Mer information mot fusket

- in Nyheter, Studentliv

Högskolorna är eniga: fusk förhindras med förebyggande åtgärder. Men utbildningsminister Jan Björklund håller inte med utan efterlyser hårdare straff för fuskare. Högskoleverket har utrett det plagieringsförebyggande arbetet på högskolorna.

På uppdrag av regeringen har högskoleverket kartlagt samtliga universitets och högskolors arbete för att motverka och hantera fusk hos studenterna. I veckan presenterades resultatet i rapporten Disciplinära åtgärder mot studenter. Förebyggande insatser, pedagogiska inlärningstillfällen i hur man refererar och tydliga instruktioner vid examination lyfts fram som viktiga åtgärder. Men Jan Björklund inte med, han vill se hårdare tag mot fuskande studenter.

För den som ändå fuskar måste det svida något, sa utbildningsministern till Sveriges Radio.

Fusket har ökat markant de senaste 10 åren, men med ett tydligare förebyggande arbete hoppas man kunna vända denna trend.

– Det är svårt att säga hur utredningen kommer att påverka vårt arbete, men vi hoppas såklart att det kommer att hjälpa. Vi vill ju ha så få studenter som möjligt här, säger Sanna Håkansson protokollförare i disciplinnämnden, där alla plagieringsärenden handläggs.

Förra året fälldes 0.12 procent, eller 51 av de registrerade studenterna på Lunds universitet för fusk av disciplinnämnden. Det låter kanske inte som alarmerande siffror, men som Lundagård tidigare rapporterat omhar många studenter som anklagats känt sig orättvist behandlade och upplevt att gränsdragningen har varit luddig samt att de saknat information om plagiering. Resultatet blir oavsiktligt fuskande.

Högskoleverkets rapport vittnar dock om att Lunds universitet arbetar aktivt med information till studenterna gällande plagiering och akademiskt skrivande. Sanna Håkansson menar att det aktiva förebyggande arbetet mot fusk måste ske på universitetets institutioner.

– Vi är ju inte ute bland studenterna och utbildar dem i akademisk hederlighet utan har hand om det rent juridiska, säger Sanna.

Men hur omsätts då högskoleverkets rapport i praktiken och hur arbetar man konkret för att stävja fusk mer konkret?

I högskoleverkets rapport sticker statsvetenskapliga institutionen på Lunds universitet ut.

– Hela samhällsvetenskapliga fakulteten är väldigt medvetna omproblematiken med fusk och tar plagiering på allvar, säger Linda Grandsjö som är föreståndare och bibliotekarie på statsvetenskapliga biblioteket.

Hon håller i mycket av den pedagogiska undervisningen gällande referensteknik och akademiskt skrivande på institutionen.

– Plagiat tar jag numera upp redan på A-kursen i statsvetenskap. Institutionen ställer höga krav på studenterna och det är lika bra att de lär sig vad som gäller från dag ett. Vi arbetar med att ge en ökad förståelse. Inte bara i när och hur man refererar utan även varför. Jag tror att det höjer kvaliteten på resultaten.

Vad får du för reaktioner från studenterna?

– Det är väldigt blandat. Vissa har lärt sig hur man refererar redan på gymnasiet medan andra är väldigt osäkra och ställer många frågor.