Hybrid hissar humanister

- in Karriär, Studentliv

I morgon går Hybrid av stapeln, arbetsmarknadsdagen som riktar sig till samhällsvetare, humanister och teologistudenter. Bakom dagen finns ambitionen att visa upp arbetsmöjligheterna i en allt mer svårdefinierad marknad.

Klockan tolv öppnas portarna på AF-borgen för den tredje arbetsmarknadsdagen i Hybrids regi.

Enligt Sara Knutsson, som är Samhällvetarkårens projektledare för Hybrid, är det en tuff verklighet som möter studenter som pluggar samhällsrelaterade ämnen.

– Problemet är ofta att man har läst svårdefinierade ämnen, det gör det svårt att hitta sin roll bland arbetsgivarna. Det är inte alltid så tydligt vad man faktiskt kan, då är det inte heller lätt att veta vem som kan erbjuda ett jobb, säger Sara Knutsson.

Enligt Sara Knutsson finns det en väsentlig skillnad mellan de som läser på exempelvis tekniska högskolan och de studenter som Hybrid riktar sig till.

–  En ingenjör får ofta en tydligare examen som gör det lättare för både studenterna och arbetsgivare att veta var de har varandra.

– Det underlättar för dem att marknadsföra sig själva och sälja sin egen kompetens, säger hon.

Men tanken med dagen är att just de här oklarheterna ska klaras upp.

Lundastudenten Johan Lundberg från Psykologifabriken ska nämligen lära ut konsten att sälja sin kompetens på arbetsmarknadsdagen.

Men innan honom kommer också lundastudenten och den gamla Lundagårdsfotografen, Erik Hultgren från Svenskt Näringsliv att berätta om vikten av att inte bara jobba under sin studietid, utan att redan då jobba med det som man faktiskt utbildar sig till.

– Undersökningar visar att det både är lättare att få jobb efter sin utbildning och en högre lön, om man redan under tiden man pluggar arbetar med något som är relaterat till den examen man kommer få, säger Erik Hultgren.

Förra året uppskattades antalet besökare till 500. I år räknar arrangörerna Humanistiska och teologiska studentkåren(HTS) och Samhällsvetarkåren med att det ska komma lika många.

Någon konkret uppföljning om Hybrid har lett till jobb finns inte, men det har gjorts utvärderingar som har visat att studenterna önskade fler företag som utställare.

– Dessutom ville besökarna att föreläsningarna skulle vara mer relaterade till hur man praktiskt ska gå tillväga för att hitta jobben, det har vi valt att lyssna på till i år, säger Viktor Adell, projektledare för HTS.

Kan ni garantera att minst en student träffar sin framtida arbetsgivare under årets ”Hybrid”?

– Vi kan inte garantera någonting, men man kan alltid hoppas. Framför allt vill vi att studenter ska få upp ögonen för vad man skulle kunna jobba med när man är klar, säger Sara Knutsson.