Jonas Sjöstedt avslöjar samhällets grundproblem

- in Studentliv

Efter söndagens partiledardebatt tycktes intresset för partipolitiken vara stort. Så kunde man i alla fall tolka den enorma uppslutningen till Vänsterpartiets Jonas Sjöstedts föredrag på Café Aten under tisdagskvällen.

Själv ansåg Sjöstedt att partiledardebatten hade skapat en viss anspänning.

— Det kändes som att vi var det tydliga oppositionspartiet, inledde Sjöstedt kvällens dialog med moderatorn Mikael Sundström, varpå den första av många applåder byggdes upp inför kvällens entusiastiska stämning.

De frågor som togs upp var bland andra miljöproblem, jämlikhet, välfärds- och utbildningspolitik. Mikael Sundström ställde sedan mer specifika frågor om partiets ambitioner för den högre utbildningen.

Vad skulle du ha läst på universitetet idag om du fick chansen?  "Jag har inte läst vid universitet tidigare, men det hade varit spännande att läsa litteraturvetenskap och historia." säger Jonas Sjöstedt.  Foto: Lukas Norrsell
Vad skulle du ha läst på universitetet idag om du fick chansen? ”Jag har inte läst vid universitet tidigare, men det hade varit spännande att läsa litteraturvetenskap och historia.” säger Jonas Sjöstedt.
Foto: Lukas Norrsell

– Vårt parti vill skapa fler utbildningsplatser på universiteten, samt bättre förutsättningar för dem som undervisar.

Sjöstedt kom även in på det område som skapade särskilt mycket medhåll från publikenhöjning av studiemedel.

– Vi vill särskilt höja bidragsdelen. Studiemedlen ska vara tillräckliga för alla. Högre utbildning ska inte behöva vara en klassfråga.

Partiet ville även göra studier i Sverige avgiftsfria för utlandsstudenter.

–  Alla ska ha möjlighet till högre studier, oavsett var man kommer ifrån, säger Sjöstedt.

För att göra det vill Vänsterpartiet genomföra skattehöjningar för höginkomsttagare och nedskärningar i bankernas vinster, för att på så sätt kunna göra större satsningar på statlig verksamhet och välfärd.

Frågestunden avrundades med att en av åhörarna frågade Sjöstedt vad grundproblemet i samhället var. Sjöstedt menade först att frågan var alldeles för omfattande, men då frågeställaren insisterade lyckades partiledaren till slut formulera ett koncist svar.

– Kapitalismen, patriarkatet och miljöförstöringar!

Applåderna rasade.