Diskriminerade snapsvisa i Malmö nations sångbok

- in Aktuell, Nationer, Nyheter

2020 kritiserades studentföreningen Lupef för att ha sjungit olämpliga snapsvisor på ett antal tillställningar. En av dessa sånger har nu publicerats i Malmö nations årliga sångbok.

Det är sjukt att den här sången blivit godkänt av alla som gått igenom sångboken

Enligt en källa till Lundagård finns den så kallade ”Pandemivisan” med i Malmö nations årliga sångbok som presenterades på en sittning nyligen. Visan har sitt ursprung i föreningen för statsvetare och ekonomer, Lupef, och är därför tillägnad föreningen i nationens sångbok. 

Såhär lyder ”Pandemivisan” från Malmö nations sångbok. 

“Jag fick visst pandemi en dag
Jag blev en riktigt hes en.
Och visst Tegnell beskyller jag,
men allra mest Kinesen. 

Ding Dong här kommer dom,
och sprider pandemi
Men inte hänga läpp för det,
I handsprit skålar vi!” 

Två medlemmar från Malmö nation som önskar vara anonyma berättar om hur visan känns väldigt omodern och onödig. En av dem berättar att hon blev väldigt förvånad när hon läste den så kallade “Pandemivisan” i sångboken. 

– Det är sjukt att den här sången blivit godkänt av alla som gått igenom sångboken, säger en av de anonyma källorna som är med i Malmö nation. 

– Jag tror det hade känts obekvämt för många att sjunga visan eftersom den är diskriminerande då den lägger skulden av pandemin på kineser, tillägger den andra anonyma källan från Malmö nation.  

Fanny Spindler Lagercrantz, qurator på Malmö nation, har talat med de personer som tagit fram den nya upplagan av nationens visbok. Sångboken skrevs innan hon klev på posten. Fanny Spindler Lagercrantz poängterar att Malmö nation inte är författare av visan. Hon menar att de kan därför inte kan tala för tankarna bakom den och inte heller svara för alla tolkningar av den. 

 – Vår tolkning av visan är däremot att den målar en bild av den retorik som fördes våren 2020. Framför allt högerpopulistiska krafter skapade ett narrativ kring pandemins ursprung och uppkomst och Anders Tegnells inkorrekta hanterande av situationen. Gällande urvalet av visor ser vi gärna att så många som möjligt blir inkluderade i vår visbok. Därför är många föreningar, nationer och kårer omnämnda, ofta med en humoristisk blinkning, berättar Fanny Spindler Lagercrantz. 

En anonym källa som bevittnat de kritiserade visorna som sjöngs inom Lupef 2020 har behövt gå i terapi som konsekvens efter, vad hen menar var, diskriminering 2020. Efter att nu sett “Pandemivisan” i Malmö nations sångbok uttrycker hen sig stark kritik. 

– Det känns som att Malmö nation gör narr av situationen 2020 som ärrat mig och att visan skapar en otrygg plats för personer med utländsk bakgrund på deras nation, berättar den anonyma källan till Lundagård. 

Malmö nations qurator Fanny Spindler Lagercrantz menar att sången är tillägnad Lupef för att den anspelar på att den sjungits i sammanhang kopplat till föreningen. 

– Det är såklart olyckligt om det uppfattas som att detta är gjort med syftet att riva upp gamla sår för Lupef. Vi är av uppfattningen att det i en intern visbok måste få vara högt i tak, säger Fanny Spindler Lagercrantz. 

Att ”Pandemivisan” tryckts i nationens sångbok och tillägnats Lupef är inget som föreningen vetat om sedan innan. Ordförande Edvin Kollberg på Lupef menar att det inte går i linje med organisationens jämlikhetspolicy att Malmö nation tillägnar visan till föreningen, och att detta inte är något som Lupef uppmuntrar eller stödjer. 

– Vi blev bestörta när det kom till vår kännedom att Malmö nation har tillägnat Lupef en visa med rasistiskt innehåll. Utöver att vi inte står bakom visans innehåll så har föreningen sedan 2020 vidtagit flertalet åtgärder för att se till att något liknande inte ska inträffa igen, berättar Edvin Kollberg.

Idag är de som var inblandade i händelsen 2020 på Lupef inte längre en del av föreningen och jämlikhetspolicyn inom föreningen har även reviderats. Samt har en jämlikhetsansvarig införts som post separat från styrelsen med syftet att arbeta proaktivt och granskande. 

Ordförande Edvin Kollberg på Lupef har kontaktat Malmö nation för att ha ett möte och de har kommit överens om att ses. Han har även kontaktat AF för att se vad det finns för möjliga åtgärder från deras håll.

Lundagård har tidigare rapporterat om kritiken mot Lupef 2020. Läs artikeln här.