Studenter slåss mot dolda kostnader

- in Internationellt
@Lundagård

Brittiska studenter betalar flera tusen pund för dolda utgifter, som de ofta är omedvetna om när de söker utbildningen. I den uppmärksammade kampanjen ”Come Clean” uppmanar studenterna regeringen och universiteten att avskaffa de dolda kostnaderna.

4 000 pund, eller 45 000 kronor. Utöver kursavgiften på 9 000 pund per år är det så mycket Christina Mikelis förväntar sig att hon kommer ha betalat när hon får sin examen.

Hon går andra året på en treårig designutbildning med inriktning handväskor vid London College of Fashion och förväntas betala allt sitt material själv. Priserna för läder och tyger kan bli skyhöga.

Totalt brukar jag lägga 600 pund per projekt, förklarar Christina Mikelis.
Totalt brukar jag lägga 600 pund per projekt, förklarar Christina Mikelis.

– Totalt brukar jag lägga 600 pund per projekt, förklarar Christina Mikelis. Det går att betala mindre, men om jag inte använder material av bra kvalitet kan jag inte få ett bra betyg.

De senaste månaderna har dessa dolda kostnader som studenter drabbas av fått stor uppmärksamhet i media.

NUS, National Union of Students, drog i slutet av mars igång kampanjen ”Come Clean”.

Syftet med kampanjen är att universiteten och regeringen ska vara tydliga med hur stora kostnaderna är. Detta så att studenterna är väl förberedda på hur finansiellt belastade de kommer vara under sina studier. Liam Burns, president för NUS, vill egentligen gå ett steg längre.

– Det är oacceptabelt att det överhuvudtaget tillkommer kostnader när studenterna redan betalar upp till 9 000 pund per läsår, säger han.

I april anordnades The NUS Come Clean Week of Action. Tusentals studenter bad sina universitet att före ansökan göra klart hur stora kostnaderna kommer bli och att stå för kostnader för alla obligatoriska uppgifter. Kampanjen har blivit väl mottagen och representanter för brittiska universitet har deklarerat att de skall jobba för att kunna ge studenter så fullständig information som möjligt. Bland annat University of Sheffield har dessutom gått ut och sagt att det från och med nästa läsår definitivt inte kommer finnas några extra kostnader.

Studenternas engagemang i kampanjen har lett till positiv respons hos universiteten, säger Liam Burns.
Studenternas engagemang i kampanjen har lett till positiv respons hos universiteten, säger Liam Burns.

– Studenternas engagemang i kampanjen har lett till positiv respons hos universiteten, säger Liam Burns. Nu återstår det bara att få regeringen att klargöra sina planer på framtida förändringar vad gäller kostnader för högre utbildning.

Under de senaste femton åren kostnaderna för universitetsstudier i England stigit kraftigt och är nu ungefär 9 000 pund, eller 100 000 kronor, per läsår. Studerande på alla nivåer menar att det finansiella stöd som finns att tillgå inte räcker för de som behöver det mest och Liam Burns uttrycker oro för vad de dolda kostnaderna ovanpå de höjda avgifterna kommer leda till.

– Studenter som har svårt att få ekonomin att gå ihop kommer också ha svårt att slutföra sin utbildning, säger han. Att någon tvingas avsluta sina studier bara för att de inte har tillräckligt med pengar, det får inte hända. Det måste regeringen se till.

Trots stora ansträngningar visar siffrorna på färre ansökningar till läsåret 2012/2013. Man har kunnat notera en minskning på 8,7 procent, vilket kan tyda på att de högre avgifterna avskräckt många från att fortsätta studera.

Text och foto: Tania Christensen