DEBATT: Stärk arbetslivsanknytningen i högre utbildning

- in Debatt

Sverige står idag inför stora utmaningar med kompetensförsörjning, skriver företrädare för Sacos studentråd. De menar att ett sätt att möta detta är att öka kraven på arbetslivsanknytning inom högre utbildning.

Allt fler söker sig till högre utbildning och under våren 2021 sökte rekordmånga in till högskolan. En ny rapport från Saco studentråd pekar på att de flesta som väljer att studera vidare efter gymnasiet gör det för att vara mer attraktiva på arbetsmarknaden efter examen. 

Flera student- och alumnundersökningar visar att de flesta studenter önskar mer närhet till arbetslivet redan under studietiden. Även studenter på de utbildningar där de flesta får jobb direkt efter examen efterlyser tydligare arbetslivsanknytning i utbildningen. Trots detta är kopplingen till arbetslivet dålig på många utbildningar och arbetsmarknaden möter ofta varken den nyexaminerades efterfrågan eller arbetsgivarens behov.

För studenterna handlar en god arbetslivsanknytning om att få en ökad förståelse för vad du kan arbeta med efter studierna. Kortsiktigt kan det också hjälpa för att få det första kvalificerade arbetet efter studierna. 

En god arbetslivsanknytning gynnar även lärosätena. Kombinationen av teori och praktik rustar studenterna bättre för arbetslivet, vilket gör att studenterna blir mer nöjda med sin utbildning och stärker studentens relation till lärosätet både under och efter studierna. 

Även arbetslivet och samhället stärks. En god arbetslivsanknytning bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden när studieval mer enkelt kan anpassas till arbetsmarknadens behov och arbetsplatsen efter de studerandes kompetenser.

För att vara attraktiv på arbetsmarknaden är det viktigt att studenterna är medvetna om sin kompetens, kan presentera sina kunskaper och visa att de kan använda sin utbildning i praktiken. Därför behövs samverkan med det omgivande samhället som en röd tråd i högskolans dagliga verksamhet, till exempel genom praktiska inslag i utbildningen och arbetslivsintegrerade uppgifter. Det finns många goda exempel på hur detta kan se ut, som tillgång till mer verksamhetsförlagd utbildning och praktik, fler praktiska och färdighetstränande moment, studiebesök, gästföreläsare från arbetslivet, mentorskapsprogram och casestudier. 

Högre utbildning ska leda till rätt jobb, inte bara ett jobb. Därför är det viktigt med en god karriär-, studie-och yrkesvägledning på landets alla lärosäten för att studenterna ska känna att utbildningen leder till ett önskat mål. Studenten behöver få kunskap om vilken arbetsmarknad och vilka arbetsuppgifter som finns efter examen, och stöd till att redan från första terminen fundera över vad utbildningen ska leda till. 

Alumner har viktiga kunskaper och erfarenheter om hur väl deras utbildning förberett dem för arbetslivet. Idag tar man i för liten utsträckning tillvara på tidigare studenters erfarenheter för kvalitetssäkring och utveckling av utbildningarnas relevans för arbetslivet. För att nuvarande studenter ska få en ökad förståelse om olika karriärmöjligheter efter examen är det viktigt att de får komma i kontakt med alumner genom sitt lärosäte. 

En god arbetslivsanknytning är viktigt för såväl studenten som lärosätet, arbetsgivare och samhället. För att möta utmaningen med kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden behövs det högre krav på arbetslivsanknytning i högre utbildning.

Maja Straht, vice ordförande Saco studentråd
Daniela Dolenec, arbetsmarknadskoordinator Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet
Carl-Johan Mellin, kårordförande Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet (HTS)

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här.