Samarbete är lösningen

- in Nyheter

Siffrorna i undersökningen är inte speciellt förvånande. Det säger flera experter som Lundagård har talat med.

– Utbildningar som syftar till ett visst yrkesområde har lättare att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Patrick Krassén, högskolepolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

Det förklarar att studenter inom medicin har hittat jobb med koppling till studierna, medan de som pluggar samhällsvetenskap och humaniora har lyckats sämre. Patrick Krassén menar också att de utbildningar som syftar till ett specifikt yrke har integrerat arbetslivet i utbildningen på ett bättre sätt.

− De som har gått yrkesinriktade program har överlag lättare att få jobb än de med mer generell utbildning. Ju tidigare under utbildningen en student får kontakt med arbetslivet desto bättre, säger han, men är noga med att säga att det finns goda exempel även inom humaniora och samhällsvetenskap.

Det finns också naturliga orsaker till att medicinarna har ett försprång. Orsaker som är svåra att göra någonting åt. Det säger Maria Ehlin-Kolk, ordförande i Saco studentråd.

− Ett sjukhus måste vara bemannat året runt medan verksamheter där samhällsvetarna kan jobba går ner i bemanning under sommaren. Relevanta sommarjobb kräver bra handledning, säger hon.

Märkligt få praktikplatser

Trots det så menar hon att det finns saker som både universitet och arbetsliv kan göra bättre.

– Universiteten behöver erbjuda relevanta sommarkurser med större koppling till arbetslivet. Sen så tycker jag det är märkligt att inte fler arbetsgivare erbjuder internships, speciellt inom offentlig sektor, vilken behöver akademiker.

Att jobba är viktigt

Enligt Patrick Krassén har samarbete mellan arbetsgivare och universitet flera andra positiva effekter.

– När vi gör undersökningar visar det sig att de vars utbildning har haft ett bra samarbete med arbetslivet har fått jobb snabbare, mer relevanta jobb och dessutom högre ingångslöner, säger han.

Han tycker ändå att det viktigaste är att man har ett jobb under sommaren.

– Ju mer relevanta jobb för studenter, desto bättre, men det är bättre att ha ett icke-relevant sommarjobb än att gå en sommarkurs som man egentligen inte har användning av.