Umberto Nobile

- in Nyheter

Bland de arktiska upptäckarna och hjältarna finns få namn som väcker lika stora känslor som italienaren Umberto Nobile. Denna man, vars liv så tragiskt kom att bli en kamp för återupprättad heder, förtjänar oavsett hur historien väljer att beskriva honom en plats i berättelsen om de arktiska upptäckarna.

Umberto Nobile föddes i den italienska staden Lauro år 1885. Han studerade till civilingenjör på universitetet i Neapel och började efter sin examen att arbeta för det italienska banverket. Snart skiftade Umberto fält och fokuserade på luftfart, mer bestämt luftskepp.

1925 anlitades Umberto Nobile av den norska äventyraren Roald Amundsen. Den stora norska nationalhjälten ville bli första man att flyga över nordpolen, en bedrift som trots tidigare försök ej ännu hade blivit utförd. Umberto byggde och manövrerade luftskeppet ”Norge” och 12 maj 1926 lyckades den 16 man stora besättningen med sitt arktiska äventyr.

Relationen mellan Nobile och Amundsen hade från början varit ansträngd. Amundsen var otvivelaktigt den mest erfarna polaröverlevaren och såg sig därmed som expeditionens naturliga ledare. Dock var Nobile pilot på luftskeppet och fick därmed stor medial uppmärksamhet. Spänningarna mellan de båda ledarna blommade ut då expeditionsmedlemmarna ankom med båt till New York.

Inför de väntande massorna klädde de italienska besättningsmedlemmarna upp sig i nya uniformer från det italienska flygvapnet, medens norrmännen behöll sina polarfararkläder. Italienarna stal showen totalt och Umberto Nobile fick sola sig i glansen av den lyckade expeditionen. Amundsen kom aldrig över denna förnedring.

Hemma i Italien mottogs Umberto Nobile som en hjälte. En ny expedition planerades, denna gång helt i Italiensk regi. 1928 steg luftskeppet ”Italia” mot himmelen och sökte under Nobiles ledning vägen mot Nordpolen.

”Italia” nådde Nordpolen den 24 maj 1928. Två dagar senare försämrades vädret och skeppet kraschlandade på packisen drygt 30 km från nordligaste delarna av Svalbard. Av de 16 besättningsmännen lyckades 10 ta sig ut ur luftskeppet, kvarvarande 6 var instängda och blåste iväg mot ett okänt, men förmodat kallt och hemskt öde.

Amundsen kontaktades kort efter olyckan. Personliga motsättningar till trots beslutade han sig för att delta i räddningsarbetet. Flygstyrkor och skepp från Norge, Finland, Sverige, Italien och Sovjet deltog i sökandet efter de strandsatta besättningsmännen. Hoppet att lyckats var stort, trots de enorma vidderna och utmaningen som det arktiska vädret alltid gav upphov till. Med så pass stora resurser och stöd från 5 länder skulle nog en räddning vara möjlig. Roald Amundsens deltagande hade säkerligen en god effekt för moralen.

Efter drygt en månads sökande hittades lägret där Nobile och hans team uppehöll sig. Första man att evakueras var Umberto Nobile själv. Resten av besättningen hämtades två veckor senare.

Att en kapten ska lämna sitt skepp sist är en hederskodex som de allra flesta känner till. Umberto Noblies tidiga evakuering återspeglades i media som en stor skam och en  (i italienska ögon), nationell kränkning. Nobile beskrevs som en oduglig pilot och organisatör. Den mediala häxjakten på Umberto Nobile blev inte mindre av att Roald Amundsen förolyckats under räddningsexpeditionen.

Umberto Nobiles eftermäle har väckt debatt. Hans avgörande insats i historiens första flygning över nordpolen kan inte förnekas. Att han genom ett gott öga för media stal showen från Amundsen efter expedition kan onekligen väcka irritation. Men det var för valet av att först bli evakuerad som jagade Nobile och svärtar ner hans roll i historien. I norska ögon är denna egotrippade italienska playboy en bidragande orsak till att Roald Amundsen dog.

Sanningen är nog inte så pass enkel. Nobile var inte ansvarig för luftskeppets krasch. Vilken roll han själv hade i sin tidiga evakuering råder det diskussion om. Enligt överlevande besättning fanns en plan på att evakuera de överlevande enligt skadegrad, något som piloten som fann lägret vägrade gå med på, då hans instruktioner var att först och främst rädda Nobile. Att beskylla honom för Amundsens död är i mina ögon en klar överdrift.

Umberto Nobiles bidrag till utforskandet av Arktis finns att skåda på Airship Museum i Longyearbyen.

(Bilden är från United States Library of Congress’s Prints and Photographs division och används under Creative Commons-licensen)