Roald Amundsen

- in Nyheter

1872 föddes en liten pojke strax utanför Fredrikstad i Norge. Han hade sin framtid utstakad redan från födseln; att gå i sin fars och sina tre bröders fotspår och bli sjöman. Nu var unge Roald inte en sådan som gick i andras fotspår och valde därför, på moderns inrådan, att bli läkare. När modern ett par år senare dog avbröt han studierna och valde, 21 år gammal, att ägna sitt liv åt polarforskning. Starkt inspirerad av en annan norrman: Fridtjof Nansen.

De kommande 10 åren ägnade han åt att skaffa sig erfarenhet av sjön, bland annat som förstestyrman på skeppet ”Belgica” som under den belgiska forskaren de Gerlache hade målet att nå den magnetiska sydpolen. Skeppet frös fast i den antarktiska isen och man blev därmed, ofrivilligt, den fösta expeditionen att övervintra på Antarktis. Man utnyttjade tiden väl och gjorde flera kortare slädturer från skeppet. När man efter 13 månader tog sig loss och så småningom även hem påbörjade Amundsen planerandet av sin första egna expedition.

1903 ledde Amundsen den första expeditionen som tog sig igenom nordvästpassagen, alltså den norra sjövägen mellan Atlanten och Stilla havet. Detta gjordes med skeppet ”Gjøa”. Expeditionen tog två år och under vintrarna när man låg fastfrusen i isen norr om Kanada ägnade Amundsen tiden åt att lära sig arktiska överlevnadstekniker och hur man använder sig av slädhundar för att transportera sig över till synes ändlösa snöklädda vidder.

Amundsens stora dröm var att bli den första mannen att nå nordpolen, och det var för en sådan expedition som han nu förberedde sig. Men drömmen krossades när han 1908 fick besked om att Peary redan nått polen. Amundsen tog fasta på den gamla devisen ”Det är bara att bryta ihop och komma igen” och, efter en kortare tids själasökande, ändrade han därför planen och siktade söderut. Han satsade alla sina kort på att bli först på sydpolen, men detta höll han strikt hemligt, till och med för sin egen besättning. Eftersom britten Scott tidigare utannonserat att han hade för avsikt att bli först att nå världens sydligaste punkt.

Först när hela expeditionen var lastad på skeppet ”Fram” (som han lånat av Nansen) och man lämnade hamnen berättade Amundsen för sin besättning om de nya planerna. Han skickade även ett telegram till Scott för att sätta lite press på honom. 14 december 1911 nådde Amundsens polarexpedition fram till den geografiska sydpolen. Fem veckor före Scott, vars hela expedition fick sätta sin liv till under återfärden. Det sägs att Amundsens ord vid framkomsten till sydpolen ska ha varit ”Aldrig förr har en man varit så långt ifrån att uppfylla sin högsta dröm” syftandes på att det varit nordpolen som varit hans stora mål i livet.

15 år senare blev Amundsen den första personen att besöka båda polerna när han med luftskeppet ”Norge” passerade över nordpolen.

Den 18 juni 1928 blev en mörk dag i Norges historia. Några dagar tidigare hade Umberto Nobiles luftskepp ”Italia” havererat i ett försök att nå nordpolen. Amundsen, som trots sina personliga motsättningar med Nobile, gav sig iväg i ett mindre flygplan för att hjälpa till i sökandet av sin gamla nemesis. Ödet hade dock andra planer för sjömanssonen från Fredrikstad. Den store nationalhjälten och äventyraren Roald Amundsens flygplan störtade i närheten av Björnön utanför Svalbards kust. Han lämnade jordelivet 55 år gammal som en av de största i polarforskandets historia.

(Titelbilden används under Creative Commons-licensen)