”Det är uppenbart att det är ett felaktigt beslut”

- in Nyheter, Studentliv

Den 23-åriga filosofistudenten Henrik Hågemark har startat en namninsamling i protest mot Filosofiska institutionens permanenta flytt till Lux. Han kritiserar starkt beslutet och hoppas att protesterna får gehör.

Henrik Hågemark har länge följt frågan kring flytten till Lux. Hans hopp om att Filosofiska institutionen skulle få bli kvar raserades när fakultetsstyrelsen i förra veckan beslutade om en permanent flytt.

– Jag blev besviken och arg. Då bestämde jag mig för att göra något istället för att titta på.

Han startade då en Facebook-grupp och kort därefter en digital namninsamling. Nu går han runt i klasserna för att samla in röster från studenterna. Enligt Henrik Hågemark svarade 80 procent i en grundkurs att de var emot den permanenta flytten.

– Kungshuset symboliserar väldigt mycket Lund. Den här kombinationen av den bästa forskningen och det gamla traditionella arvet är vårt signum här på universitetet.

– Jag har pluggat på flera institutioner och har aldrig upplevt att jag har blivit så förälskad i några lokaler som dem i Kungshuset.

Henrik Hågemark riktar bland annat kritik mot att kåren inte har hört studenternas åsikt genom att göra undersökningar. Han menar att det behövs fler demokratiska forum för att diskutera situationer som denna. Detta har gjort att han har tappat förtroendet för kåren i den här frågan.

– För mig är det uppenbart att det är ett felaktigt beslut.

Clara Lundblad, ordförande för den ansvariga studentkåren HTS, menar däremot att kåren har hört studenternas åsikter. Filosofiska studentrådet har enats kring att ställa sig positiva till en permanent flytt, även om de tyckte att det var tråkigt.

– De som var där under diskussionen är valda att representera sina kurskamrater, vilket gör att det är svårt att utgå från något annat.

– Vi har till uppgift att se till att det finns en god studiemiljö för studenterna. Utifrån den information vi fick verkade Lux kunna erbjuda en bättre sådan än Kungshuset.

Att samla filosofi med resterande ämnen av Humaniora och teologi är ingen bra idé, menar Henrik Hågemark. Han tycker att det vore osunt för ämnet, då det inte är ett rent humanioraämne. Dessutom understryker han att Kungshuset har en given roll och tycker det är konstigt att ingen har sagt vad man ska ha det till.

– Jag är absolut inte emot att man förbättrar Kungshuset, men bara för det ska man inte tvinga oss till en permanent flytt.

Enligt Clara Lundblad har det inte förts några speciella diskussioner om hur Kungshuset kommer att användas i framtiden. Men ett önskemål från kåren är att det vore tillgängligt för alla studenter på universitetet.

– Huset kan fortsätta att användas av universitetet, fast på ett annat sätt.

På fredagseftermiddag kommer ett informationsmöte att hållas av kåren, där de bjuder in till öppen diskussion.

Läs även:  Institutionen: Hur vi agerar beror på studenterna

Fakta

[checklist]

På fredagseftermiddag kommer ett informationsmöte att hållas av kåren, där de bjuder in till öppen diskussion. Läs även:  Institutionen: Hur vi agerar beror på studenterna Läs mer om Kungshuset här:

[/checklist]

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.