Allt fler anonyma tentor

- in Nyheter, Studentliv

Vårterminen 2010 började anonyma koder ersätta studenternas namn på tentorna vid Uppsala universitet. Nu införs systemet på allt fler utbildningar i Lund. 

 

Under en tentamen ska kunskapen om kursens innehåll bedömas, lärarnas personliga intryck av studenterna ska inte överhuvudtaget vägas in i bedömningen. Med en ökad rättssäkerhet som uttalat mål, har studenter vid en del utbildningar fått börja använda en tentakod som ska garantera anonymitet, istället för namn när de lämnar in sina tentor.

Grundutbildningen i historia är bland dem som nyligen har infört anonyma tentor. Enligt Angelica Kauntz, vice ordförande i Humanistiska och teologiska studentkåren, är studenterna jättenöjda med det nya systemet. Humanistiska och teologiska studentkåren har jobbat mycket med frågan och har för det mesta mött positiv respons från de ansvariga inom universitet.

– Anonyma tentor skulle minska de studentärenden hos oss där studenterna upplever att deras relation med läraren har påverkat betyget, säger Angelica Kauntz.

Jacob Dexe, vice ordförande i Samhällsvetarkåren, är av samma åsikt.

– Det finns många studenter som anser sig ha blivit bedömda partiskt av lärare. Ibland kan det stämma och ibland är det nog en bekväm ursäkt när man inte är nöjd med betyget. Däremot skulle man mycket lättare kunna avfärda ogrundade anklagelser om tentorna faktiskt är anonyma.

Samhällsvetarkåren är i inledningsfasen på en egen utredning om anonyma tentor för fakulteten, som man hoppas kommer leda till att hela fakulteten anammar anonyma tentor.

Då de flesta verkar tala om anonyma tentor i varma ordalag och Uppsala universitet redan har etablerat ett system för detta, kan man fråga sig varför det inte tycks ha fått fäste i Lund.

– Många institutioner är för anonyma tentor, men man vill hitta ett bra system att använda och det verkar inte hända så mycket på den fronten, säger Angelica Kauntz.

En annan anledning kan vara att efterfrågan hos studenterna inte anses tillräckligt stor. Lundaekonomerna är en av kårerna som har valt att inte driva frågan.

– I den Speak Up Day som vi genomförde i höstas fick vi 1075 svar och enbart en kommentar berörde anonyma tentor. På grund av den bristande efterfrågan har vi detta år valt att inte prioritera frågan. Detta är givetvis något som kan ändras med tiden, speciellt om studentärendena ändrar karaktär, motiverar vice ordförande Anna Svärd.

Humanistiska och teologiska studentkåren har gjort en enkätundersökning med 550 studenter som undersöker åsikterna om anonyma tentor, den är dock inte sammanställd ännu. Enligt Angelica Kauntz ska den vara färdigt tills februari.

Är det verkligen så viktigt med anonyma tentor?

– Det är inte det absolut viktigaste, men det skulle höja statusen för rättssäkerheten och minska risken att någon diskrimineras på grund av namn eller kön, även om det råkar vara omedvetet, säger Angelica Kauntz.

[poll id=”55″]

Enkät: Tycker du det är viktigt att vara anonym på tentorna?

Christina Skagert, Litteraturvetenskap

”Inte så viktigt. Jag är van vid hemtentor och har inte reflekterat över varför man borde vara anonym.”

 

 

Emma Severinsson, Historia

”Det är ganska bra, jag har själv haft anonyma hemtentor.”

 

 

 

Alexander Ekberg, Medie- och kommunikationsvetenskap.

”Ja, men jag vet inte riktigt varför. Kanske skulle en del av stressen och nervositeten inför tentorna försvinna då.”