Ansökningsrekord i pandemins spår

- in Nyheter, Utbildning

Höstterminen 2021 slår nya rekord i ansökningsstatistik. LU hamnar först på femte plats av de populäraste universiteten. 

Efter att antagning.se stängt sin ansökningsperiod vid midnatt, torsdagen den 15 april, kunde ett nytt ansökningsrekord konstateras. Totalt hade 419 000 personer ansökt till höstens högskoleutbildningar – en treprocentig ökning eller drygt 12 000 fler jämfört med hösten 2020.

– Att allt fler söker till högskolan beror sannolikt till stor del på hur både samhälle och arbets­marknad påverkas av pandemin, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR i ett pressmeddelande. 

Drygt 75 000 personer hade ansökt till Lunds universitet (LU), av dem var ca 33 000 förstahandsval – en ökning med ca 5 000 respektive 800 personer från höstterminen 2020.

Uppsala universitet är populärast, med över 98 000 sökande. De blir däremot slagna av Stockholms universitet i antalet förstahandssökande; 39 774  kontra Uppsalas 38 885. LU kvalar in först på femte plats över de populäraste universiteten, efter Uppsala, Stockholm, Göteborg och Umeå, tätt följt av Linnéuniversitetet på sjätte plats.

De populäraste programmen bjuder inte på några överraskningar, där jurist- läkare och psykologprogrammet fortsatt ligger i topp.