Elva timmar lärarledd tid för högskolestudenter

- in Nyheter

En högskolestudent i Sverige har i genomsnitt elva timmar lärarledd tid i veckan. Men den siffran skiljer sig markant åt mellan olika utbildningar.

Enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har en sociologistudent i Sverige sex timmar lärarledd tid i veckan. Detta kan jämföras med en civilingenjörsstudent som har 18 timmar. Den genomsnittliga studenten har elva timmar lärarledd tid per vecka.

I rapporten från UKÄ har 437 scheman från 26 lärosäten analyserats. Scheman från 2007, 2014 och 2017 har begärts in för att kunna avgöra om undervisningen minskat över tid.

– Vi ser inte att den lärarledda tiden minskat mellan 2007 och 2017. Men våra resultat stämmer väl överens med Eurostudentundersökningarna som kommit fram till att studenter i svensk högskola får minst lärarledd tid i veckan bland de undersökta länderna säger Sofia Berlin Kolm som är en av författarna till rapporten i ett pressmeddelande från UKÄ.

Skillnaden i undervisningstid mellan ämnen inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi (HSTJ) och naturvetenskap, teknik och farmakologi (NTF) beror på att den statliga ersättningen för NTF är dubbelt så hög som till HSTJ. Det skriver UKÄ i ett pressmeddelande.

Sveriges förenade studentkårer har drivit krav på att studenter ska få minst 15 timmar lärarledd tid per vecka men i dagsläget finns ingen nedre gräns för lärarledd tid på högskolan.